Vol 13, Nr 1 (2019)

Innholdsfortegnelse

Artikler

Teacher planning in a learning outcome perspective: A multiple case study of mathematics and L1 Danish teachers PDF (English)
Jesper Bremholm, Charlotte Krog Skott Art. 1, 22 sider
Mentoroppfølging i lektorutdanningen: Hvordan oppfølging ved en mentor kan bidra til en god studiestart for lektorstudenter PDF
Ida Katrine Riksaasen Hatlevik, Eli Lejonberg Art. 2, 27 sider
Oppfatningar og praktisering av fair play i kroppsøving PDF
Åge Lauritzen, Reidun Nerhus Fretland, Joar Fossøy, Petter Erik Leirhaug Art. 3, 16 sider
I hvilken grad påvirker omvendt undervisning elevenes matematikkunnskap og oppfatninger om matematikk? PDF
Per Øystein Haavold Art. 4, 19 sider
Inspired by image: A multimodal analysis of 10th grade English school-leaving written examinations set in Norway (2014-2018) PDF (English)
Ingrid Karoline Jakobsen Art. 5, 27 sider
Läslyftet i praktiken. Analys av ett textmaterial och ett lärarlags samtal PDF
Maritha Johansson, Petra Magnusson Art. 6, 23 sider
Nyere forskningsresultater på andrespråksskriving i Norge og Sverige med særlig vekt på andrespråkselevers skriving i skolefagene PDF
Anne Golden, Ulrika Magnusson Art. 7, 23 sider
Oppfatninger av natur i planverkene for kroppsøving og mat og helse i femårige grunnskolelærerutdanninger PDF
Bjørg Oddrun Hallås, Eli Kristin Aadland, Tom Lund Art. 8, 22 sider
Funksjonell grammatikk som metaspråk i skulen – ei moglegheit for djupnelæring i arbeid med språk og tekst PDF
Tor Arne Haugen Art. 9, 22 sider
Ungdomsskolelæreres oppfatninger av tegning sett i lys av den grunnleggende ferdigheten "å skrive" i kunst og håndverk PDF
Bente Helen Skjelbred, Jorunn Spord Borgen Art. 10, 21 sider
To ulike utdanninger for skolens mellomtrinn. Er det samsvar mellom planverk og praksislæreres erfaringer med studentenes kompetanser på 1-7 og 5-10 utdanningene? PDF
Solveig Karlsen, Magne Olufsen Art. 11, 27 sider
Praksisveiledning og lærerstudenters profesjonelle utvikling. Om utviklende kunnskapsprosesser i lærerutdanningens praksisveiledning PDF
Edel Karin Kvam Art. 12, 19 sider


ISSN 1504-9922