Nr 20 (2018)

Innholdsfortegnelse

Artikler

Metall i bunn og grunn. Metallutvinning i Oslo, ca 1150-1250 e. Kr. PDF
Astrid Kristoffersen 7-23
Mot en ny fase for jernvinna i Møre og Romsdal? Nye perspektiver på organisering og teknologi PDF
Kristoffer Dahle, Jo Sindre P. Eidshaug 25-46
Grave Encounters. Ontological aspects of post-burial interaction in the Late Iron Age of central eastern Sweden PDF
Fredrik Fahlander 51-63
"Krigare" i graven? Praktik, ideal och iscensättning under skandinavisk vikingatid PDF
Kerstin Odebäck 65-78
Den mindre viktige døden. Etterreformatioriske gravminners status PDF
Ann Kathrin Jantsch, Mona Ødegården 81-92
Möten med krigsgravar i konflikternas periferi. Materialitet och bruk av betydelse PDF
Magnus Ljunge, Maria Persson 95-110

Anmeldelser

Bjerck, Hein B., Heidi M. Breivik, Silje E. Fretheim, Ernesto L. Piana, Angélica M. Tivoli, A Francisco J. Zangrando og Birgitte Skar (eds.) 2016: Marine Ventures: Archaeological Perspectives on Human-Sea Relations, Equinox publishing, Sheffield. PDF
Anikaterini Glykou 115-118
Hansen, Gitte og Per Storemyr (eds.) 2017: Soapstone in the North Quarries; Products and People 7000 BC - AD 1700, UBAS 9, Universitetet i Bergen PDF
Astrid J. Nyland 121-124
Glørstad, Zanette T. og Kjetil Loftsgarden (eds.) 2017: Viking Age Transformations. Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge. London/New York. PDF
Sarah Croix 127-129
Lotte Hedeager 2017 Arkeologi kort fortalt. Oslo, Pax Forlag. PDF
Bryan C. Hood 131-133


ISSN: 2535-6194