Acta Didactica Norge

- nasjonalt tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid

Vol 12, Nr 1 (2018)

Innholdsfortegnelse

Artikler

«Det handler om å finne sin egen form» Læreres profesjonelle handlingsrom - hvordan det blir forstått og utnyttet PDF
Ingrid Helleve, Marit Ulvik, Kari Smith 22, sider
Læreres kollegiale hjelpsomhet med IKT i undervisning og deres forbedringsbestrebelser PDF
Eyvind Elstad, Knut-Andreas Christophersen 20, sider
Which questions should be asked in classroom talk in mathematics? Presentation and discussion of a questioning model PDF
Inger Ulleberg, Ida Heiberg Solem 21, sider
Læreres mestringsforventninger til å undervise i teknologirike læringsomgivelser og deres opplevde utfordringer PDF
Eyvind Elstad, Knut Andreas Christophersen 19, sider


ISSN 1504-9922