Acta Didactica Norge


Vol 13, Nr 1 (2019)

Innholdsfortegnelse

Artikler

Teacher planning in a learning outcome perspective: A multiple case study of mathematics and L1 Danish teachers PDF (English)
Jesper Bremholm, Charlotte Krog Skott Art. 1, 22 sider
Mentoroppfølging i lektorutdanningen: Hvordan oppfølging ved en mentor kan bidra til en god studiestart for lektorstudenter PDF
Ida Katrine Riksaasen Hatlevik, Eli Lejonberg Art. 2, 27 sider
Oppfatningar og praktisering av fair play i kroppsøving PDF
Åge Lauritzen, Reidun Nerhus Fretland, Joar Fossøy, Petter Erik Leirhaug Art. 3, 16 sider
I hvilken grad påvirker omvendt undervisning elevenes matematikkunnskap og oppfatninger om matematikk? PDF
Per Øystein Haavold Art. 4, 19 sider
Inspired by image: A multimodal analysis of 10th grade English school-leaving written examinations set in Norway (2014-2018) PDF (English)
Ingrid Karoline Jakobsen Art. 5, 27 sider
Läslyftet i praktiken. Analys av ett textmaterial och ett lärarlags samtal PDF
Maritha Johansson, Petra Magnusson Art. 6, 23 sider
Nyere forskningsresultater på andrespråksskriving i Norge og Sverige med særlig vekt på andrespråkselevers skriving i skolefagene PDF
Anne Golden, Ulrika Magnusson Art. 7, 23 sider
Oppfatninger av natur i planverkene for kroppsøving og mat og helse i femårige grunnskolelærerutdanninger PDF
Bjørg Oddrun Hallås, Eli Kristin Aadland, Tom Lund Art. 8, 22 sider
Funksjonell grammatikk som metaspråk i skulen – ei moglegheit for djupnelæring i arbeid med språk og tekst PDF
Tor Arne Haugen Art. 9, 22 sider


ISSN 1504-9922