Acta Didactica Norge

- nasjonalt tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid

Vol 12, Nr 1 (2018)

Innholdsfortegnelse

Artikler

«Det handler om å finne sin egen form» Læreres profesjonelle handlingsrom - hvordan det blir forstått og utnyttet PDF
Ingrid Helleve, Marit Ulvik, Kari Smith 22, sider
Læreres kollegiale hjelpsomhet med IKT i undervisning og deres forbedringsbestrebelser PDF
Eyvind Elstad, Knut-Andreas Christophersen 20, sider
Which questions should be asked in classroom talk in mathematics? Presentation and discussion of a questioning model PDF
Inger Ulleberg, Ida Heiberg Solem 21, sider
Læreres mestringsforventninger til å undervise i teknologirike læringsomgivelser og deres opplevde utfordringer PDF
Eyvind Elstad, Knut Andreas Christophersen 19, sider
Hvordan samtaler lærer og elever om modelltekster? Et bidrag til modelltekstdidaktikken PDF
Anne Håland 19, sider
Praxisteori i kölvattnet av breddad rekrytering – scaffoldingmodell som stöd för att förstå sambandet mellan teoretiska perspektiv och praktisk verksamhet PDF
Margaretha Häggström, Anna Udén 19, sider
Lika eller lika möjligheter? Diskurser om skolämnet svenska som andraspråk inom det akademiska fältet i Sverige PDF
Christina Hedman, Ulrika Magnusson 20, sider
Hva kjennetegner forskning på lærerrollen under Kunnskapsløftet? En forskningskartlegging av studier av norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannere PDF
Hege Hermansen, Marte Lorentzen, Sølvi Mausethagen, Tatjana Zlatanovic 36, sider


ISSN 1504-9922