Redaksjon

Ansvarlig redaktør

 1. Førsteamanuensis Eva Thue Vold, Universitetet i Oslo

Områderedaktører

 1. Marte Blikstad Balas, UiO, ILS, Norge
 2. Crina Damsa, Førsteamanuensis i pedagogikk, UV-fakultetet, UiO
 3. Joke Dewilde, Førsteamanuensis i flerspråklighet i utdanning, ILS, Universitetet i Oslo
 4. Gerard Doetjes, førsteamanuensis i fremmedspråkdidaktikk, ILS, Universitetet i Oslo, Norge
 5. Jane Ekstam, professor i engelskspråklig litteratur, Høgskolen i Østfold, Norge
 6. Simon Skov Fougt, PhD, lærerkompetanseutvikling, Professionshøjskolen Metropol, København
 7. Greta B Gudmundsdottir, førsteamanuensis i profesjonsrettet praksis, ILS, Universitetet i Oslo
 8. Anna Johnsson Harrie, universitetslektor (førsteamanuensis) i samhällsämnenas didaktik, Linköpings universitet, Sverige
 9. Glenn Ole Hellekjær, professor i engelskdidaktikk, ILS, Universitetet i Oslo
 10. Gerd Johansen, førsteamanuensis i naturfagdidaktikk, SLL, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norge
 11. Per Midthaugen, førstemanuensis i idrettsfag, Norges Idrettshøgskole, Norge
 12. Margrethe Naalsund, førsteamanuensis i matematikkdidaktikk, SLL, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Layoutredaktør

Redaksjonsleder

 1. Førsteamanuensis Eva Thue Vold, Universitetet i Oslo


ISSN 1504-9922