Redaksjon

Ansvarlig redaktør

 1. Eva Thue Vold, Universitetet i Oslo

Områderedaktører

 1. Crina Damsa, Førsteamanuensis i pedagogikk, UV-fakultetet, UiO
 2. Joke Dewilde, Førsteamanuensis i flerspråklighet i utdanning, ILS, Universitetet i Oslo
 3. Gerard Doetjes, førsteamanuensis i fremmedspråkdidaktikk, ILS, Universitetet i Oslo
 4. Jane Ekstam, professor i engelskspråklig litteratur, Høgskolen i Østfold, Norge
 5. Tove Stjern Frønes, PhD i norskdidaktikk, ILS, UiO
 6. Simon Skov Fougt, PhD, lærerkompetanseutvikling, Professionshøjskolen Metropol, København, Danmark
 7. Anna Johnsson Harrie, universitetslektor (førsteamanuensis) i samhällsämnenas didaktik, Linköpings universitet, Sverige, Sverige
 8. Glenn Ole Hellekjær, professor i engelskdidaktikk, ILS, Universitetet i Oslo
 9. Gerd Johansen, førsteamanuensis i naturfagdidaktikk, SLL, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norge
 10. Per Midthaugen, førstemanuensis i idrettsfag, Norges Idrettshøgskole, Norge
 11. Margrethe Naalsund, førsteamanuensis i matematikkdidaktikk, SLL, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Layoutredaktør

Redaksjonsleder

 1. Eva Thue Vold, Universitetet i Oslo

Redaksjonsråd

 1. Camilla Bardel, Professor, Stockholms universitet, Sverige
 2. Kjetil Børhaug, Professor, Universitetet i Bergen, Norge
 3. Jens Dolin, Professor, Københavns universitet, Danmark
 4. Anne Berit Emstad, Førsteamanuensis, NTNU, Norge
 5. Kim Haataja, Dr., University of Tampere, Finland
 6. Rune Herheim, Førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet, Norge
 7. Turid Johansdottir, Dr., University of Iceland, Island
 8. Ritva Kantelinen, Professor, University of Eastern Finland, Finland
 9. Håkan Larsson, Professor, Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm, Sverige
 10. Bodil Kleve, Førsteamanuensis, OsloMet, Norge
 11. Ketil Knutsen, Førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger
 12. Helle Pia Laursen, Dr., Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), Danmark
 13. Dr. Lise Vikan Sandvik, Førsteamanuensis, NTNU, Norge


ISSN 1504-9922