Redaksjon

Ansvarlig redaktør

 1. Eva Thue Vold, Professor, Universitetet i Oslo

Områderedaktører

 1. Crina Damsa, Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo Sekjsonsredaktør
 2. Joke Dewilde, førsteamanuensis i flerspråklighet i utdanning, Universitetet i Oslo
 3. Gerard Doetjes, Førsteamanuensis i fremmedspråkdidaktikk, Universitetet i Oslo, Norge
 4. Simon Skov Fougt, Lektor i literacy, Aarhus Universitet, DPU, Danmark
 5. Tove Stjern Frønes, PhD i norskdidaktikk, Universitetet i Oslo
 6. Åsa af Geijerstam, Uppsala university, Sverige
 7. Jan Grannäs, førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk, Universitetet i Oslo / universitetslektor, docent i didaktik, Högskolan i Gävle
 8. Glenn Ole Hellekjær, professor i engelskdidaktikk, Universitetet i Oslo
 9. Mats Melvold Hordvik, førsteamanuensis i idrettsvitenskap og lærerutdanning i kroppsøvingsfaget, Norges idrettshøgskole
 10. Malena Lidar, Uppsala University, Sverige
 11. Margrethe Naalsund, førsteamanuensis i matematikkdidaktikk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Layoutredaktør

Redaksjonsleder

 1. Eva Thue Vold, Professor, Universitetet i Oslo

Redaksjonsråd

 1. Camilla Bardel, Professor, Stockholms universitet, Sverige
 2. Kjetil Børhaug, Professor, Universitetet i Bergen, Norge
 3. Jens Dolin, Professor, Københavns universitet, Danmark
 4. Anne Berit Emstad, Førsteamanuensis, NTNU, Norge
 5. Kim Haataja, Dr., University of Tampere, Finland
 6. Rune Herheim, Førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet, Norge
 7. Turid Johansdottir, Dr., University of Iceland, Island
 8. Ritva Kantelinen, Professor, University of Eastern Finland, Finland
 9. Bodil Kleve, Førsteamanuensis, OsloMet, Norge
 10. Ketil Knutsen, Førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger
 11. Helle Pia Laursen, Dr., Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), Danmark
 12. Lise Vikan Sandvik, Førsteamanuensis, NTNU, Norge


ISSN 1504-9922