Konfliktperspektiver i religionsundervisning og religionsdidaktikk - en bredere og bedre tilnærming til religion?

Bengt Ove Andreassen

Sammendrag


Artikkelen drøfter ulike sider ved eksplisitt å åpne for konfliktperspektiver i religionsundervisningen. En slik tilnærming er faglig utfordrende, men gir innblikk i en side ved religion som i norsk religionsdidaktisk sammenheng har vært lite utforsket. Norske religionsdidaktikere er i all hovedsak rekruttert fra teologiske fagmiljøer og har hentet perspektiver fra økumenikk og religionsdidalog i stedet for å kunne utforske konflikter der religion inngår, for å lære noe om religioner. Artikkelen trekker inn bidrag fra religionsvitenskapen og legger til grunn en forståelse av religion som i noen grad skiller seg fra etablerte perspektiver i norsk religionsdidaktikk.

Emneord (Nøkkelord)


religionsdidaktikk; konflikt; religionsundervisning

Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/adno.1027

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1504-9922