Tilpasset opplæring: politisk dragkamp om pedagogisk praksis

Eirik S. Jenssen, Sølvi Lillejord

Sammendrag


Tilpasset opplæring er et populært politisk virkemiddel når skolen skal reformeres og gjøres i stand til å møte endrede betingelser. Det er et begrep som hentes frem når politikerne skal nå mål som inkludering, sosial utjevning eller økt læringsutbytte. Evalueringer viser at skoler opplever tilpasset opplæring som et uklart og problematisk begrep. Vi viser i denne artikkelen at lærerne har god grunn til å synes at tilpasset opplæring er vanskelig å praktisere. Dette gjør vi ved å vise hvordan tilpasset opplæring har skiftet meningsinnhold med skiftende regjeringer i perioden 1975 og frem til i dag. Vi har identifisere fire ulike epoker i tilpasset opplæring som hver fremhever ulike sider ved opplæringen og forfekter ulike løsninger.

Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/adno.1040

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1504-9922