Brøkundervisning på barnetrinnet - aspekter av en lærers matematikkunnskap

Bodil Kleve

Sammendrag


Dette er en kasusstudie av en matematikktime som omhandlet brøk med en lærer, her kalt Berit. Formålet med studien var å undersøke hvordan lærere drar veksler på sine kunnskaper i matematikk og matematikkdidaktikk i undervisningen. Som teoretisk rammeverk og analyseverktøy har jeg brukt blant annet ”The Knowledge Quartet” (Rowland, Huckstep, & Thwaites, 2005). Jeg diskuterer gjennomføringen av timen og drøfter hvorfor læreren fikk vanskeligheter med å illustrere brøker større enn en hel. På bakgrunn av analysen av denne timen, diskuterer jeg til slutt hvilke aspekter av en lærers matematikkkunnskaper det er viktig å vektlegge i lærerutdanningen.

Emneord (Nøkkelord)


Klasseromsforskning, Matematikkdidaktikk, matematikklærerkompetanse, brøk,

Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/adno.1049

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1504-9922