Barns kommunikasjon med ulike typer kart - en progressiv tilnærming til kartlesing

Trine Bjerva, Jon Anders Græsli, Thorsteinn Sigurjonsson

Sammendrag


Utgangspunktet for denne studien er en erkjennelse av hvor vanskelig det kan være for barn å samhandle med det symbolske kartet. Hovedmålet for prosjektet var å utvikle sikrere viten om hvordan barn kommuniserer med ulike typer kart. Det er utarbeidet en modell (Bjerva, Græsli, & Sigurjónsson, 2010) som viser hvordan vi kan utvikle ferdigheten kartlesing hos barn. Vi har undersøkt 106 barn i alderen 3 til 12 år om hvordan de mestrer direkte representasjoner (detaljfoto) og perspektiv representasjoner (håndtegnet skråkart). Forskningsdesignet har en økologisk tilnærming hvor datainnsamlingen har foregått i terrenget. Resultatene indikerer at selv små barn mestrer antatt kompliserte oppgaver når de blir presentert for enkle hjelpemidler.

Emneord (Nøkkelord)


Kartstigen, kartlesing, kommunikasjon, kart, direkte representasjoner, perspektiv representasjoner

Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/adno.1066

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1504-9922