Fremmedspråk på barnetrinnet - quo vadis?

Camilla Bjørke, Berit Grønn

Sammendrag


Artikkelen har som hovedtema fremmedspråk på barnetrinnet, og tar for seg muntlig kompetanse elever på 7. trinn har tilegnet seg i faget spansk. Fokus er på lytte- og samtalestrategier samt ulike læringsarenaer og språklig input. I artikkelen belyses også hvilke kompetanser forfatterne mener vil bli viktige i fremmedspråkopplæringen på barnetrinnet i årene framover.

Emneord (Nøkkelord)


Fremmedspråk barnetrinn

Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/adno.1134

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1504-9922