Bokanmeldelse av "Spadestikk i samfunnsfagdidaktikken"

Elin Sæther

Sammendrag


Bokanmeldelse av 

Kjetil Børhaug, Odd Ragnar Hunnes, Åshild Samnøy (red.)

Spadestikk i samfunnsfagdidaktikken


Emneord (Nøkkelord)


Bokanmeldelse, samfunnsfagdidaktikk

Fulltekst:

PDF

Referanser


Anderson, B. (1983). Imagined Communities. London: Verso.

Billig, M. (1995). Banal Nationalism. London: Sage Publications.
DOI: http://dx.doi.org/10.5617/adno.2748

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1504-9922