Researching practice-based teacher education: Trends, challenges and recommendations for future research

Inga Staal Jenset

Sammendrag


Abstract
Teacher educators and policymakers worldwide have called for a practice-based teacher education. However, the body of research on teacher education is limited, as is the knowledge about practice-based teacher education. This article summarises six recent comprehensive research reviews on teacher education. It gives an overview of the research trends in international research on practice-based teacher educationwith regard to research focus, research designs, and validity issues. The article discusses challenges within this field of research and provides recommendations for future research. It concludes that further research—using a greater variety of research designs and paying closer attention to methodological developments—is needed.

Keywords: practice, teacher education, review

Å forske på praksisbasert lærerutdanning: Trender, utfordringer og forslag til fremtidig forskning

Sammendrag
Lærerutdannere og politikere verden over argumenterer for en praksisbasert lærerutdanning. Likevel er det lite forskning på lærerutdanning generelt, og i enda større grad; forskning spesifikt på en praksisbasert lærerutdanning. Denne artikkelen oppsummerer seks nye, omfattende forskningsreviewer på lærerutdanning, ved å identifisere trender i forskningen på praksisbasert lærerutdanning. Artikkelen fremhever forskningsfokus og forskningsdesign som identifiseres innenfor denne litteraturen, samt problemer ved denne forskningens validitet. Basert på dette diskuterer artikkelen utfordringer innenfor forskningsfeltet, og gir anbefalinger for videre forskning. Artikkelen konkluderer med at det er et behov for videre forskning innenfor dette feltet, som tar i bruk større forskningsmetodisk variasjon, og som i større grad bidrar til forskningsmetodisk utvikling.

Nøkkelord: praksis, lærerutdanning, review


Emneord (Nøkkelord)


Praksis; Lærerutdanning; Review (Keywords: Practice; Teacher education; Review)

Fulltekst:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/adno.5933

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1504-9922