Vol 1, Nr 1 (2007)

Innholdsfortegnelse

Redaksjonelt

Kjære lesere PDF
Rita E. Hvistendahl (04.10.2007) 2 sider

Inviterte bidrag

Om relevansen av begreppet didaktik PDF
Tomas Englund (02.10.2007) 12 sider

Artikler

Møtet mellom fag og politikk i en læreplanprosess, eksemplifisert ved KRL PDF
Heid Leganger-Krogstad (03.10.2007) 21 sider
Hva får vi vite fra PISA 2006? PDF
Marit Kjærnsli (01.10.2007) 16 sider
Minoritetsspråklige elevers skoleprestasjoner: Hva sier empirisk forskning? PDF
Veslemøy Rydland (27.09.2007) 21 sider
Fagdidaktikk og fremmedspråksdidaktikk. Et forsøk på å plassere 2. fremmedspråk i et fagdidaktisk perspektiv.1 PDF
Gunn Elin Heimark 15

Korrespodanse & debatt

Tolk for mangfold - talsmann for enhet? Universitetskultur og lærerutdanning i det 21. hundreåret PDF
Knut Kjeldstadli (02.10.2007) 14 sider


ISSN 1504-9922