Vol 3, Nr 1 (2009)

Innholdsfortegnelse

Redaksjonelt

Fagdidaktisk bredde PDF
Rita E. Hvistendahl (Art. 7, 2 sider)
Om flere nye artikler, redaktørskifte og ADNOs videre drift PDF
Rita E. Hvistendahl (Art. 12, 3 sider)

Artikler

”Hvis du redder et menneske, så har du reddet hele verden”. Den gode moralen og den dialogiske samtalen i et norsk klasserom PDF
Sylvi Penne (Art. 1, 17 sider)
Teknologi og forskningslære i videregående skole: Hvem er lærerne og hvordan former de faget? PDF
Berit Bungum (Art. 2, 14 sider)
Lærer- og elevmangfold i det livstolkingsplurale norske klasserommet – utfordringer og muligheter for lærerutdanningen PDF
Sidsel Lied (Art. 3, 23 sider)
Kompetansebegrepet i PISA - teori og praksis PDF
Anne Kristine Byhring, Erik Knain (Art. 6, 21 sider)
Veiledning i praksis. Om praksisopplæring i norsk allmennlærerutdannelse PDF
Kaare Skagen (Art. 8, 15 sider)
Forholdet mellom stat og kommune i styring av norsk utdanningspolitikk 1970 - 2008 PDF
Øystein Engeland, Gjert Langfeldt (Art. 9, 16 sider)
«Det finnes det vel ikke noe forskning på?» Et eksempel på studentinvolvering i forskning PDF
Lars Anders Kulbrandstad (Art. 10, 21 sider)
Læreboka – ein garantist for læreplannær undervisning? Norskbøkene i møte med eit nytt hovudområde PDF
Magne Rogne (Art. 11, 21 sider)
Tilpasset opplæring: politisk dragkamp om pedagogisk praksis PDF
Eirik S. Jenssen, Sølvi Lillejord (Art. 13, 15 sider)

Nyheter & omtale

Jørgen Frost (red.): Språk- og lese-veiledning – i teori og praksis PDF
Wenche Vagle (Art. 4, 4 sider)
Elisabeth Selj og Else Ryen (red.): Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. PDF
Kirsten Palm (Art. 5, 2 sider)


ISSN 1504-9922