Vol 4, Nr 1 (2010)

Innholdsfortegnelse

Redaksjonelt

De første publiseringer i 2010: Muntlige ferdigheter i engelsk som fremmedspråk PDF
Jon Magne Vestøl (Art. 3, 2 sider)
Tydeliggjøring av normene for bidrag til tidsskriftet Acta Didactica Norge, med innføring av krav om strukturerte sammendrag PDF
Karl Henrik Flyum, Jon Magne Vestøl (Art. 4, 5 sider)
Med kunstfagene inn i et nytt tiår PDF
Therese Nerheim Hopfenbeck (Art. 12, 2 sider)
Et kunnskapsløft for kunnskapssamfunnet? PDF
Sølvi Lillejord, Therese Nerheim Hopfenbeck, Erling Lars Dale (Art. 14, 9 sider)

Artikler

Teaching Oral English Online - Through Skype (VOIP) PDF
James Neil Coburn (Art. 1, 28 sider)
Fluency: an aim in teaching and a criterion in assessment PDF
Aud Marit Simensen (Art. 2, 13 sider)
Brøkundervisning på barnetrinnet - aspekter av en lærers matematikkunnskap PDF
Bodil Kleve (Art. 5, 14 sider)
Samarbeidslæring – en god måte å utvikle elevenes leseforståelse på? En forskningsoversikt PDF
Rune Andreassen (Art. 6, 20 sider)
Readers Theatre: A different approach to English for struggling readers PDF
Ion Drew, Roar R. Pedersen (Art. 7, 18 sider)
Arbeidsformer i faglærerutdanningen i formgiving kunst og håndverk – en introduserende og kvantitativ studie av studentenes erfaringer PDF
Marte Sørebø Gulliksen, Finn Hjardemaal (Art. 9, 25 sider)
”I sangen møtes vi på felles grunn.” Om sang og sangbøker i norsk skole. PDF
Ragnhild Elisabeth Lund (Art. 10, 21 sider)
"Vi har musikk i skolen for å bli bedre til å synge!" Elevens egen stemme om sangaktiviteten i skolens musikkopplæring PDF
Odd Magne Bøe (Art. 11, 20 sider)
Møtet mellom skolens profesjonsforståelse og Kunnskapsløftet som styringsreform PDF
Jorunn Møller, Eli Ottesen, Frøydis Hertzberg (Art. 15, 23 sider)
Spesialundervisning i videregående opplæring fra Reform 94 til Kunnskapsløftet PDF
Eifred Markussen (Art. 16, 17 sider)
Valg og gjennomføring av videregående opplæring før Kunnskapsløftet PDF
Eifred Markussen (Art. 17, 18 sider)
Hvem vet best? Om styringen av grunnopplæringen under Kunnskapsløftet PDF
Petter Aasen, Nina Sandberg (Art. 18, 20 sider)

Nyheter & omtale

The Economics of the Multilingual Workplace PDF
Glenn Ole Hellekjær (Art. 8, 4 sider)
Glenn Ole Hellekjær: Språkmakt og avmakt: Bruk av og behov for fremmedspråk i statsforvaltningen PDF
Lisbeth Verstraete Hansen (Art. 13, 5 sider)


ISSN 1504-9922