Vol 6, Nr 1 (2012)

Innholdsfortegnelse

Redaksjonelt

Nye artikler våren 2012 PDF
Glenn Ole Hellekjær (Art. 12, 2 sider)
Nye artikler høsten 2012 PDF
Glenn Ole Hellekjær (Art. 23, 3 sider)

Artikler

Sing English: Om sangens potensial i engelskopplæringen PDF
Ragnhild Elisabeth Lund (Art. 1, 15 sider)
Texter, läsförståelse och läsundervisning i Norge och Sverige - en översikt [VISIONS 2011: Teaching] PDF
Monica Reichenberg (Art. 3, 24 sider)
Mundtlig fortolkning - kreativ praksis i litteratur- og sprogundervisning PDF
Tina Høegh (Art. 4, 21 sider)
Fremmedspråk i norsk arbeidsliv: gapet mellom behov og etterspørsel PDF
Eva Thue Vold, Gerard Doetjes (Art. 5, 19 sider)
Learning to teach at the boundaries between university courses and internships [VISIONS 2011: Teacher Education] PDF
Cecilie Flo Jahreie (Art. 6, 18 sider)
Norsk og matematikk i et literacy-perspektiv: metabevissthet også for de svake elevene [Visions 2011: Teaching] PDF
Bodil Kleve, Sylvi Penne (Art. 7, 18 sider)
Fagkunnskap og pedagogisk tilnærming i samspill – En klasseromsstudie av undervisning i faget Religion, livssyn og etikk PDF
Dag Husebø (Art. 8, 17 sider)
Visions for Teacher Education – Experiences from Finland [VISIONS 2011: Teacher Education] PDF
Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman, Jessica Aspfors, Marina Bendtsen (Art. 9, 17 sider)
Matematik behöver också en berättelse - ett pedagogiskt ledarskap med fokus på elevens motivation [VISIONS 2011: Teaching] PDF
Ann-Louise Petersen (Art. 10, 17 sider)
Multiple perspectives on students’ scientific communication & reasoning in chemistry education [VISIONS 2011: Teaching] PDF
Maik Walpuski, Oliver Tepner, Elke Sumfleth, Sabrina Dollny, Julia Hostenbach, Tobias Pollender (Art. 11, 26 sider)
Literacy i naturfag og fysikk. Hva kreves av grunnleggende ferdigheter? [VISIONS 2011: Teaching] PDF
Bente Aamotsbakken, Norunn Askeland (Art. 13, 18 sider)
Tradisjonalisme og faktaorientering blant historielærere? Utvelgelsesprosesser for læreverk i historie i videregående skole: en pilotundersøkelse PDF
Nils Martinius Justvik (Art. 14, 19 sider)
Et ekskluderende «vi»? Verdier, kulturer og kulturarv i læreplanens generelle del og i formålsparagrafen: nasjonalt fellesskap, multikulturalitet og kulturell kompleksitet PDF
Halldis Breidlid (Art. 15, 18 sider)
School leadership and multilingualism PDF
Fred Carlo Andersen (Art. 16, 18 sider)
Working with Mathematics and Science Teachers on IBL Approaches: Teacher Concerns [VISIONS 2011: Teacher Education] PDF
Svein Arne Sikko, Ragnhild Lyngved, Birgit Pepin (Art. 17, 18 sider)
A Comparative Study of Three Key Features in the Design and Practice of Teacher Education in the United States and Norway: Part I. Findings from a Study in the United States [VISIONS 2011: Teacher Education] PDF
Karen Moore Hammerness (Art. 18, 22 sider)
A Comparative Study of Three Key Features in the Design and Practice of Teacher Education in the United States and Norway: Part II. Findings from a Study in Norway [VISIONS 2011: Teacher Education] PDF
Karen Moore Hammerness (Art. 19, 14 sider)
Pragmatic competence in English at the VG1 level: To what extent are Norwegian EFL students able to adapt to contextual demands when making requests in English? PDF
Silje Brubæk (Art. 20, 19 sider)
From 'essay' to 'personal text': The role of genre in Norwegian EFL exam papers 1996-2011 PDF
Sigrid Ørevik (Art. 21, 21 sider)

Nyheter & omtale

Bokanmeldelse av "Gjennomføring av utdanningsreformer i kunnskapssamfunnet" PDF
Cecilie Rønning Haugen (Art. 2, 3 sider)
Book review: "Making Content Comprehensible for English Learners, The SIOP Model" PDF
Philip David Grey (Art. 22, 4 sider)


ISSN 1504-9922