Vol 8, Nr 1 (2014)

Innholdsfortegnelse

Artikler

Writing in EFL teachers’ education PDF
Ragnhild Elisabeth Lund Art. 1, 18 sider
Wikipedias inntog på kildelista – holdninger blant lærere og elever til Wikipedia i en skolekontekst PDF
Marte Blikstad-Balas, Tora Høgenes Art. 2, 17 sider
Elevers refleksjoner over naturvitenskapens egenart PDF
Anne Bergliot Øyehaug, Anne Holt Art. 3, 18 sider
Situasjonsbestemt ledelse av studentgrupper i friluftsliv PDF
Odd Lennart Vikene Art. 4, 17 sider
Skjønnlitteratur i klasserommet:Skandinavisk forskning og didaktiske implikasjoner PDF
Kari Anne Rødnes Art. 5, 17 sider
Lærebokas dominerende posisjon i historieundervisningen - bare for elevenes skyld? PDF
Nils Martinius Justvik Art. 6, 20 sider
Vurdering av andrespråksinnlærere - en utfordring i skolen PDF
Kirsten Palm, Else Ryen Art. 7, 17 sider
Lärarnas erfarenheter av deltagande i en datorbaserad interventionsstudie som syftar till att öka elevernas läsförmåga PDF
Linda Fälth, Stefan Gustafson, Idor Svensson, Tomas Tjus Art. 8, 15 sider
På tal om historieundervisning: Perspektiv på undervisning i historia på mellanstadiet PDF
Martin Stolare Art. 9, 19 sider
Difficult contrasts: an analysis of phonemic distinctions in the English of young Norwegian learners seen against the backdrop of incidental foreign language learning PDF
Kåre Nitter Rugesæter Art. 10, 20 sider
Elever i årskurs 3 läser och samtalar om texter: En interventionsstudie PDF
Monica Reichenberg Art. 11, 17 sider
Religion in Textbooks and among Young Buddhists, Hindus and Muslims: A Comparative Study PDF
Jon Magne Vestøl, Kristin Gundersen, Hanne Hellem Kristiansen, Astrid Gravdal Samdal Art. 12, 17 sider


ISSN 1504-9922