Vol 7, Nr 1 (2013)

Innholdsfortegnelse

Redaksjonelt

Nye artikler i 2013 PDF
Glenn Ole Hellekjær (Art. 15, 3 sider)

Artikler

«Ikke stå som en slapp potet» - elevsynspunkter på opplæring i muntlige ferdigheter PDF
Sigrun Svenkerud (Art. 2, 16 sider)
Lesing av delvis motstridende tekster i syvende klasse PDF
Wenke Mork Rogne, Helge I. Strømsø (Art. 3, 17 sider)
Forestillinger om spanskfaget: et kritisk blikk på lærebøker i spansk PDF
Liv Eide (Art. 4, 17 sider)
Is TIMSS Advanced an appropriate instrument for evaluating mathematical performance at the advanced level of Norwegian upper secondary school? An analysis of curriculum documents and assessment items PDF
Ida Friestad Pedersen (Art. 5, 24 sider)
Mathematical competencies and the role of mathematics in physics education: A trend analysis of TIMSS Advanced 1995 and 2008 PDF
Trude Nilsen, Carl Angell, Liv Sissel Grønmo (Art. 6, 21 sider)
Utvikling av læreres undervisningspraksis i matematikk som en utforskende og reflekterende virksomhet. En teoretisk og empirisk grunnet drøfting PDF
Leif Kværnes (Art. 7, 19 sider)
Wiki-mediated Writing: design, media, writing strategies and feedback in online text production PDF
Sylvana Sofkova Hashemi (Art. 8, 21 sider)
Bruk av digitale verktøy i elevers læringsarbeid – med fokus på sammenhengen mellom læring og vurdering for læring PDF
Petter Kongsgården, Rune Johan Krumsvik (Art. 9, 19 sider)
Att orientera sig i text och bild. Skillnader mellan förmodad och faktisk läsning för läsare med dyslexi. PDF
Eva Wennås Brante (Art. 12, 20 sider)
Rammefaktorenes betydning for opplæringen i de praktisk-estetiske fagene - en casestudie PDF
Asle Holthe, Oddrun Hallås, Eldbjørg Tveitevåg Styve, Njål Vindenes (Art 13, 19 sider)
Talaktsteoretiska perspektiv på skolans litteratursamtal: En studie i lärares lingvistiska strategier PDF
Anita Varga (Art. 14, 19 sider)
Argumentasjon og interaksjon i muntlig eksamen PDF
Alf Rolin (Art. 16, 16 sider)

Nyheter & omtale

Pihlstrøm, Rikke: Teaching English in Norway: Ideas, Schemes and Resources PDF
Ion Drew (Art. 10, 3 sider)
Henrik Berggren Jessen & Claus Madsen: Ildfast i krydsild – standhaftig skoleledelse i brændpunktet PDF
Jeffrey Hall (Art. 1, 3 sider)
Halvdan Eikeland: Historie og demokratisk dannelse PDF
Lisbeth Bergum Johanson (Art. 11, 4 sider)


ISSN 1504-9922