Vol 8, Nr 2 (2014)

Temanummer om engelsk og fremmedspråk. Utviklingstrender fram mot 2030

Innholdsfortegnelse

Redaksjonelt

Leder/forord PDF
Elin Nesje Vestli Art. 1, 3 sider

Artikler

Hvordan kan teknologi skape nye undervisnings- og læringsmåter i fremmedspråksundervisningen fram mot 2030? PDF
Eli-Marie Danbolt Drange Art. 2, 14 sider
Wiki, tekster og arbeidsmåter i morgendagens engelskfag: et eksempel fra lærerutdanninga PDF
Hilde Brox, Ingrid Jakobsen Art. 3, 17 sider
Korpusbasert undervisning i fremmedspråkene: La elevens nysgjerrighet sette dagsorden PDF
Margrete Dyvik Cardona, Anders Alvsåker Didriksen, Anje Müller Gjesdal Art. 4, 26 sider
Korpuslingvisten i klasserommet: lingvistiske profiler i fremtidens språkundervisning PDF
Tore Nesset, Laura A. Janda Art. 5, 16 sider
Forbereder grunnskolelærerutdanningen engelsklærere for undervisning i engelsk som tredjespråk i Norge? PDF
Dragana Surkalovic Art. 6, 17 sider
Metakognisjon om språk og språklæring i et flerspråklighetsperspektiv PDF
Åsta Haukås Art. 7, 16 sider
Instrumentelt turistspråk eller interkulturell dannelse? Om fremmedspråkfagets formål i dag og frem mot 2030 PDF
Eva Thue Vold Art. 8, 18 sider
Fortid eller framtid? (Lingvistisk) kompetansebygging i fremmedspråksfagene PDF
Hans Petter Helland Art. 9, 14 sider
The future of literary texts in the L3 classroom PDF
Inger Olsbu Art. 10, 18 sider
Fremmedspråk på barnetrinnet - quo vadis? PDF
Camilla Bjørke, Berit Grønn Art. 11, 19 sider
Tidlig fremmedspråkundervisning på barneskolen – et nødvendig grunnlag for en god nok språkkompetanse i framtiden PDF
Beate Lindemann Art. 12, 18 sider
Språkfagenes fremtid i et organisasjonsteoretisk perspektiv. Er det liv laga for fremmedspråk? PDF
Annelise Brox Larsen Art. 13, 14 sider
What is English? PDF
Ulrikke Rindal Art. 14, 17 sider
Skolefaget engelsk. Fra britisk engelsk til mange slags "engelsker" - og veien videre PDF
Aud Marit Simensen Art. 15, 18 sider
Fremmedsprog på universitet - for profit only? En analyse af aktører og anbefalinger i dansk uddannelsespolitik PDF
Lisbeth Verstraete-Hansen, Mette Skovgaard Andersen Art. 19, 17 sider
Comparing varieties of in-service English Language Training for primary school teachers in Norway PDF
James Coburn Art. 16, 18 sider
Teacher cognition and the teaching of EFL reading in Norwegian upper primary classrooms PDF
Trine Mathiesen Gilje Art. 18. 17 sider
English academic writing proficiency in higher education: Facilitating the transition from metalinguistic awareness to metalinguistic competence PDF
Ingunn Ofte Art. 17, 15 sider


ISSN 1504-9922