Vol 9, Nr 1 (2015)

Innholdsfortegnelse

Redaksjonelt

Nye artikler våren 2015 PDF
Glenn Ole Hellekjær Art. 12, 3 sider

Artikler

Verdsetting av brukermedvirkning ved utforming av skoleanlegg PDF
Else Margrethe Lefdal Art. 1, 18 sider
Når teknologi møter fagtradisjoner i norsk og mediefag på videregående skole PDF
Toril Aagaard Art. 2, 20 sider
Lesson Study og lærerstudenters fokus på elevers læring i veiledningssamtaler PDF
Raymond Bjuland, Nina Helgevold, Elaine Munthe Art. 3, 17 sider
Summativ vurdering i formativ drakt – elevperspektiv på tilbakemelding fra heldagsprøver i norsk PDF
Agnete Bueie Art. 4, 21 sider
The Norwegian curriculum in history and historical thinking: a case study of three lower secondary schools PDF
Lisbeth Bergum Johanson Art. 5, 24 sider
”Jeg har forstået den sådan, at den ikke skal forstås” – når 6.A. læser Franz Kafka PDF
Martin Blok Johansen Art. 6, 20 sider
Kartlegging av læreres kunnskap er ikke enkelt PDF
Reidar Mosvold, Janne Fauskanger Art. 7, 16 sider
Fellesskap i oppløysing? Differensieringspraksis på 6.trinn PDF
Inger Auestad Art. 8, 17 sider
Litteraturarbete i ett svenska som andraspråksklassrum PDF
Catarina Economou Art. 9, 20 sider
Educational expeditions - et norsk perspektiv PDF
Andre Horgen Art. 10, 18 sider
English writing instruction in Norwegian upper secondary schools PDF (English)
May Olaug Horverak Art. 11, 20 sider
Litterær kompetanse - portrett av tre lesarar PDF
Hallvard Kjelen Art. 12, 19 sider
Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning-utvikling i kunnskapskulturen PDF
Marianne Maugesten, Ingebjørg Mellegård Art. 13, 20 sider
Nyutdannede allmennlærere og deres opplevelse av faglig kompetanse i leseopplæring generelt og av elever med lesevansker spesielt PDF
Gerd Grimsæth, Helge Holgersen Art. 14, 17 sider
Lærerarbejdet mellem konceptstyring og professionsetos - om liv og modstandsformer i skolestrukturerne PDF
Bent Olsen Art. 15, 17 sider
Forskere i norske avisers dekning av skole PDF
Emilia Andersson-Bakken, Jonas Bakken Art. 16, 19 sider
Fra avskrift til populærvitenskapelig artikkel - mottakerbevissthet som didaktisk grep PDF
Tuva Bjørkvold Art. 17, 23 sider
Læringsressurser og lærerrollen – et partnerskap i endring? PDF
Ingvill Rasmussen, Andreas Lund Art. 18, 20 sider


ISSN 1504-9922