Vol 10, Nr 2 (2016)

Temanummer om lærerutdanning: "Lærerutdanning i det 21. århundre: tradisjoner, utfordringer, endring".

Innholdsfortegnelse

Redaksjonelt

Lærerutdanning i det 21. århundre – tradisjoner, utfordringer, endringer PDF
Lisbeth M Brevik, Britt Oda Fosse 1-10

Inviterte bidrag

Helga Eng lecture 2015: What is a teacher in the 21st century and what does a 21st century teacher need to know? PDF
Ian Menter 11-25

DEL A: Design av lærerutdanninger / Teacher education design

Conceptual Framework for Analyzing Qualities in Teacher Education: Looking at Features of Teacher Education from an International Perspective PDF (English)
Kirsti Klette, Karen Hammerness 26-52
Teacher Education as Transformation: Some Lessons Learned from a Center for Excellence in Education PDF (English)
Andreas Lund, Tone Malmstedt Eriksen 53-72
Design, Integration, and Quality. Teacher Education from the perspective of ProTed, a Norwegian Centre of Excellence in Education PDF (English)
Jon Magne Vestøl 73-91
Når kunnskap blir styrende: Læreres rekontekstualisering av nye kunnskapsformer PDF
Hege Hermansen, Sølvi Mausethagen 92-107
Lærerutdannerens profesjonsforståelse En innfallsvinkel til å profesjonalisere lærerutdannerfeltet PDF
Elin Angelo 108-131

DEL B: Partnerskap i lærerutdanningen / Partnerships in teacher education

Pedagogical Studies in Teacher Education: Reintroducing methodology as the core of pedagogical studies PDF (English)
Marianne Vinje 132-149
Teach First Norway - who joins and what are their initial motivations for teaching? PDF (English)
Katrine Nesje 150-178
Practice Teachers’ Role in Teacher Education – Individual Practices across Educational Curricula PDF (English)
Kirsten Elisabeth Thorsen 179-192
Masteroppgaven – relevant for grunnskolelæreren? PDF
Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie Bjørndal, Gerd Stølen 193-211
Differensiert undervisning for høytpresterende elever med stort læringspotensial PDF
Lisbeth M Brevik, Ann Elisabeth Gunnulfsen 212-234
Transformering av kunnskap mellom campus og skole i lærerutdanningen PDF
Britt Oda Fosse 235-251

DEL C: Forholdet mellom vitenskapelig disiplin og skolefag / Scientific disciplines versus school subjects

Professional Feedback Loop: How Can Practising Teachers’ Reflection Inform English Language Teacher Education? PDF (English)
Mona Evelyn Flognfeldt 252-270
Students’ Understanding of the Concept of Democracy and Implications for Teacher Education in Social Studies PDF (English)
Nora Elise Hesby Mathé 271-289
Når skolens behov blir viktigere enn formell kompetanse: Hvordan veilede nyutdannede lærere til å undervise i skolefag de ikke har? PDF
Merete Føinum 290-310

DEL D: Profesjonsfaglig digital kompetanse / Professional digital competence

Digital storytelling in teacher education: A meaningful way of integrating ICT in ESL teaching PDF (English)
Fredrik Mørk Røkenes 311-328
Troublesome tools: How can Wikipedia editing enhance student teachers’ digital skills? PDF (English)
Hilde Brox 329-346
Skriving i et digitalt triadisk refleksjonsfellesskap i lærerutdanninga PDF
Torunn Klemp, Vivi Nilssen 347-365

Epilog/Epilogue

The challenge of transformation: Å arbeide med kunnskapsproblemet i lærerutdanningen PDF (English)
Viv Ellis 366-374


ISSN 1504-9922