Vol 10, Nr 3 (2016)

Innholdsfortegnelse

Artikler

Tematikken i veiledningssamtaler: forgrunn og bakgrunn PDF
Sissel Østrem 16, sider
Stillelesing i norskfaget – pustepause for læreren eller veiledningsøkt i lesing? PDF
Ingvill Krogstad Svanes 20, sider
Musikkfaget i norsk grunnskole: Læreres kompetanse og valg av undervisningsinnhold i musikk PDF
Jon Helge Sætre, Thor Bjørn Neby, Tone Ophus 18, sider
Danningsperspektiver i grunnskolens eksamensoppgaver i norsk PDF
Audhild Norendal 25, sider
Matematikklæreres oppfatninger om ingrediensene i god matematikkundervisning PDF
Janne Fauskanger 18, sider
På jakt etter fagdidaktikk i nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningens matematikkfag PDF
Reidar Mosvold, Brit Hanssen, Janne Fauskanger 17, sider
Teachers‘ Leadership in the Didactic Room: A Systematic Literature Review of International Research PDF
Gunnar Augustsson, Lena Boström 19, sider
Elevers produktion af multimodale tekster. Hvad ved vi og hvad mangler vi? PDF
Vibeke Christensen 19, sider
«[…] en enkel og saklig innføring i norsk språkhistorie» Språkhistorie som norskdidaktisk emne – et faghistorisk utsyn PDF
Stian Hårstad 17, sider
Læring om normering. Erfaringer fra et språkhistorie-didaktisk eksperiment i lærerutdanninga PDF
Stian Hårstad 16, sider
Rektors roll som pedagogisk ledare i IKT-baserat skolutvecklingsprojekt PDF
Ann-Louise Petersen 19, sider
Lærerstudenten som frafallen leser - Om litteraturens fremtid i norsk skole PDF
Håvard Skaar, Lisbeth Elvebakk, Jannike Hegdal Nilssen 24, sider
Veiledningssamtaler i høyere utdanning: Utprøving av en modell til bruk i forskning på tilbakemeldinger PDF
Kristine Høeg Karlsen 23, sider
Tenk hvis – Om fiksjonserfaringer som utgangspunkt for refleksjon i lærerutdanningen PDF
Fride Lindstøl 21, sider


ISSN 1504-9922