Vol 10, Nr 3 (2016)

Innholdsfortegnelse

Artikler

Tematikken i veiledningssamtaler: forgrunn og bakgrunn PDF
Sissel Østrem Art. 1, 16, sider
Stillelesing i norskfaget – pustepause for læreren eller veiledningsøkt i lesing? PDF
Ingvill Krogstad Svanes Art. 2, 20, sider
Musikkfaget i norsk grunnskole: Læreres kompetanse og valg av undervisningsinnhold i musikk PDF
Jon Helge Sætre, Thor Bjørn Neby, Tone Ophus Art. 3, 18, sider
Danningsperspektiver i grunnskolens eksamensoppgaver i norsk PDF
Audhild Norendal Art. 4, 25, sider
Matematikklæreres oppfatninger om ingrediensene i god matematikkundervisning PDF
Janne Fauskanger Art. 5, 18, sider
På jakt etter fagdidaktikk i nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningens matematikkfag PDF
Reidar Mosvold, Brit Hanssen, Janne Fauskanger Art. 6, 17, sider
Teachers‘ Leadership in the Didactic Room: A Systematic Literature Review of International Research PDF
Gunnar Augustsson, Lena Boström Art. 7, 19, sider
Elevers produktion af multimodale tekster. Hvad ved vi og hvad mangler vi? PDF
Vibeke Christensen Art. 8, 19, sider
«[…] en enkel og saklig innføring i norsk språkhistorie» Språkhistorie som norskdidaktisk emne – et faghistorisk utsyn PDF
Stian Hårstad Art. 9, 17, sider
Læring om normering. Erfaringer fra et språkhistorie-didaktisk eksperiment i lærerutdanninga PDF
Stian Hårstad Art. 10, 16, sider
Rektors roll som pedagogisk ledare i IKT-baserat skolutvecklingsprojekt PDF
Ann-Louise Petersen Art. 11, 19, sider
Lærerstudenten som frafallen leser - Om litteraturens fremtid i norsk skole PDF
Håvard Skaar, Lisbeth Elvebakk, Jannike Hegdal Nilssen Art. 12, 24, sider
Veiledningssamtaler i høyere utdanning: Utprøving av en modell til bruk i forskning på tilbakemeldinger PDF
Kristine Høeg Karlsen Art. 13, 23, sider
Tenk hvis – Om fiksjonserfaringer som utgangspunkt for refleksjon i lærerutdanningen PDF
Fride Lindstøl Art. 14, 21, sider


ISSN 1504-9922