Vol 10, Nr 4 (2016)

Temanummer om skolelederutdanning: "Skolelederutdanning og ledelsesutvikling i skolen".

Innholdsfortegnelse

Redaksjonelt

Redaksjonelt / Editorial PDF
Ruth Jensen, Kristin Helstad, Jorunn Møller 1-6

Temaartikkel

Kvalifisering som skoleleder i en norsk kontekst: Et historisk tilbakeblikk og perspektiver på utdanning av skoleledere PDF
Jorunn Møller 7-26
Intellectual histories of school leadership: implications for professional preparation PDF (English)
Helen Gunter 27-47
School leadership development: what we know and how we know it PDF (English)
Ruth Jensen 48-68
Et kunnskapsgrunnlag for skoleledelse PDF
Eli Ottesen 69-81
Rektorutdanning for en ny rektorrolle? PDF
Bjart Erling Grutle, Knut Roald 82-102
Rektorutdanningens potensial i en flerkulturell kontekst PDF
Fred Carlo Andersen 103-123
Akademisk skriving og utvikling av skolelederkompetanse PDF
Helene Marie Kjærgård Eide, Astrid Tolo 124-145
Når rektor stilles til ansvar: Krise eller gyllen mulighet? Om resultatstyring i rektorutdanningen PDF
Marit Aas, Kristin Helstad, Kirsten Foshaug Vennebo 146-165
Internationalisation in leadership education: Opportunities and challenges in an Erasmus Intensive Programme PDF (English)
Eli Ottesen, Tor Colbjørnsen 166-182
Leadership for learning PDF
Kjell Atle Halvorsen, Siw Skrøvset, Eirik Johannes Irgens 183-200
Utdanna skoleleiar – nye spenningar? PDF
Hedvig Abrahamsen, Ingrid Syse, Astrid Øydvin 201-217

Epilog/Epilogue

Developing School Leaders Amid a New World Order: Lessons for Researchers and Practitioners PDF
Tina M. Trujillo 218-225


ISSN 1504-9922