Vol 11, Nr 1 (2017)

Innholdsfortegnelse

Redaksjonelt

Redaksjonelt. Nye artikler våren 2017 PDF
Eva Thue Vold Art. 1, 3, sider

Artikler

Migrantnarrativer som interkulturell døråpner? En pilotanalyse av læreverktekster i fransk, italiensk og spansk PDF
Anje Müller Gjesdal, Camilla Skalle, Liv Eide Art. 2, 21, sider
“Hos en voksen er tanken helt full av masse ting”. Personlege narrativar i Norsk andrespråkskorpus (ASK) – ei kjelde til innsikt i læringsprosessen? PDF
Ann-Kristin Helland Gujord Art. 3, 22, sider
Underordnat, undanskymt och otydligt – om samhällskunskapsämnets relationsproblem inom SO-gruppen på svenskt mellanstadium PDF
Martin Kristiansson Art. 4, 20, sider
Er gutter bedre enn jenter i kroppsøving? -En studie av jenter og gutters kroppsøvingskarakterer i den videregående skolen PDF
Pål Lagestad Art. 5, 21, sider
Vurdering for læring i norskfaget: Om lærerens skriftlige tilbakemeldinger på skriftlige tekster PDF
Harald Eriksen Art. 6, 26, sider
Attityder till innehåll och delaktighet i val av läroböcker i undervisning i svenska för invandrare: Den pedagogiska och didaktiska betydelsen av flyktingars utbildning och yrkesbakgrund PDF
Monica Reichenberg Art. 7, 20, sider
“Et bra prosjekt som har gjort meg til en bedre skriver”– arbeid med skrivestrategier i videregående skole PDF
Lisbeth Elvebakk, Evy Jøsok Art. 8, 16, sider
Teoriens manglende plass i praksissamtalen PDF
Marianne Leikvoll Eide, May-Britt Revheim Brekke, Asle Holthe Art. 9, 16, sider


ISSN 1504-9922