Vol 11, Nr 3 (2017)

ADNO jubileumsnummer

Innholdsfortegnelse

Redaksjonelt

Acta didactica 10 år PDF
Eva Thue Vold, Ingerid Straume 7, sider

Historisk tilbakeblikk

Acta Didactica Norge 2007 - 2017 PDF
Rita Elisabeth Hvistendahl, Glenn Ole Hellekjær, Jon Magne Vestøl 11, sider

DEL 1: Fagdidaktiske overblikk (fra realfag, språkfag og samfunnsfag)

Evaluering af naturfaglige kompetencer PDF
Jens Dolin, Jan Alexis Nielsen, Sofie Tidemand 28, sider
Den gemensamma europeiska referensramen för språk: Lärande, undervisning, bedömning – ett nordiskt perspektiv PDF
Gudrun Erickson, Heini-Marja Pakula 23, sider
Mangfoldets utfordringer og muligheter sett gjennom religionsdidaktisk forskning. Et nordisk overblikk PDF
Geir Skeie 23, sider

DEL 2: Tre nylig innførte tverrfaglige temaer i læreplanverket

På vei mot en ny forståelse av mobbing i et folkehelseperspektiv PDF
Ingrid Lund, Anne Helgeland, Velibor Bobo Kovac 19, sider
Ei endra medborgaroppseding? PDF
Kjetil Børhaug 18, sider
Bærekraftig utvikling, tverrfaglighet og dybdelæring: fra big ideas til store spørsmål PDF
Astrid Tonette Sinnes, Ingerid Solrunsdatter Straume 22, sider

Del 3: Utvalgte smakebiter fra aktuell forskning ved ADNOs hjeminstitusjon UV/ILS

Langtidseffekter av skolegang og lærerutdanning på småskolelæreres kompetanseutvikling PDF
Sigrid Blömeke, Jessica Hoth, Gabriele Kaiser 19, sider
Established and evolving ways of linking to practice in teacher education: Findings from an international study of the enactment of practice in teacher education PDF (English)
Kirsti Klette, Karen Hammerness, Inga Staal Jenset 22, sider
Linking Instruction and Student Achievement. A research design for a new generation of classroom studies PDF (English)
Kirsti Klette, Marte Blikstad-Balas, Astrid Roe 19, sider
Representing to learn in science education: Theoretical framework and analytical approaches PDF (English)
Erik Knain, Tobias Fredlund, Anniken Furberg, Ketil Mathiassen, Kari Beate Remmen, Marianne Ødegaard 22, sider


ISSN 1504-9922