Vol 11, Nr 3 (2017)

ADNO jubileumsnummer

Innholdsfortegnelse

Redaksjonelt

Acta didactica 10 år PDF
Eva Thue Vold, Ingerid Straume 7, sider

Historisk tilbakeblikk

Acta Didactica Norge 2007 - 2017 PDF
Rita Elisabeth Hvistendahl, Glenn Ole Hellekjær, Jon Magne Vestøl Art. 1, 11, sider

DEL 1: Fagdidaktiske overblikk (fra realfag, språkfag og samfunnsfag)

Evaluering af naturfaglige kompetencer PDF
Jens Dolin, Jan Alexis Nielsen, Sofie Tidemand Art. 2, 28, sider
Den gemensamma europeiska referensramen för språk: Lärande, undervisning, bedömning – ett nordiskt perspektiv PDF
Gudrun Erickson, Heini-Marja Pakula Art. 3, 23, sider
Mangfoldets utfordringer og muligheter sett gjennom religionsdidaktisk forskning. Et nordisk overblikk PDF
Geir Skeie Art. 4, 23, sider

DEL 2: Tre nylig innførte tverrfaglige temaer i læreplanverket

På vei mot en ny forståelse av mobbing i et folkehelseperspektiv PDF
Ingrid Lund, Anne Helgeland, Velibor Bobo Kovac Art. 5, 19, sider
Ei endra medborgaroppseding? PDF
Kjetil Børhaug Art. 6, 18, sider
Bærekraftig utvikling, tverrfaglighet og dybdelæring: fra big ideas til store spørsmål PDF
Astrid Tonette Sinnes, Ingerid Solrunsdatter Straume Art. 7, 22, sider

Del 3: Utvalgte smakebiter fra aktuell forskning ved ADNOs hjeminstitusjon UV/ILS

Langtidseffekter av skolegang og lærerutdanning på småskolelæreres kompetanseutvikling PDF
Sigrid Blömeke, Jessica Hoth, Gabriele Kaiser Art. 8, 19, sider
Established and evolving ways of linking to practice in teacher education: Findings from an international study of the enactment of practice in teacher education PDF (English)
Kirsti Klette, Karen Hammerness, Inga Staal Jenset Art. 9, 22, sider
Linking Instruction and Student Achievement. A research design for a new generation of classroom studies PDF (English)
Kirsti Klette, Marte Blikstad-Balas, Astrid Roe Art. 10, 19, sider
Representing to learn in science education: Theoretical framework and analytical approaches PDF (English)
Erik Knain, Tobias Fredlund, Anniken Furberg, Ketil Mathiassen, Kari Beate Remmen, Marianne Ødegaard Art. 11, 22, sider


ISSN 1504-9922