Vol 12, Nr 1 (2018)

Innholdsfortegnelse

Redaksjonelt

Nye artikler våren 2018 PDF
Eva Thue Vold

Artikler

«Det handler om å finne sin egen form» Læreres profesjonelle handlingsrom - hvordan det blir forstått og utnyttet PDF
Ingrid Helleve, Marit Ulvik, Kari Smith Art. 1, 22, sider
Læreres kollegiale hjelpsomhet med IKT i undervisning og deres forbedringsbestrebelser PDF
Eyvind Elstad, Knut-Andreas Christophersen Art. 2, 20, sider
Which questions should be asked in classroom talk in mathematics? Presentation and discussion of a questioning model PDF
Inger Ulleberg, Ida Heiberg Solem Art, 3, 21, sider
Læreres mestringsforventninger til å undervise i teknologirike læringsomgivelser og deres opplevde utfordringer PDF
Eyvind Elstad, Knut Andreas Christophersen Art. 4, 19, sider
Hvordan samtaler lærer og elever om modelltekster? Et bidrag til modelltekstdidaktikken PDF
Anne Håland Art. 5, 19, sider
Praxisteori i kölvattnet av breddad rekrytering – scaffoldingmodell som stöd för att förstå sambandet mellan teoretiska perspektiv och praktisk verksamhet PDF
Margaretha Häggström, Anna Udén Art. 6, 19, sider
Lika eller lika möjligheter? Diskurser om skolämnet svenska som andraspråk inom det akademiska fältet i Sverige PDF
Christina Hedman, Ulrika Magnusson Art. 7, 20, sider
Hva kjennetegner forskning på lærerrollen under Kunnskapsløftet? En forskningskartlegging av studier av norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannere PDF
Hege Hermansen, Marte Lorentzen, Sølvi Mausethagen, Tatjana Zlatanovic Art. 8, 36, sider
Arbeid med argumenterende tekst på 3. trinn. En delstudie fra prosjektet Innføring av sjangerpedagogikk i tre trondheimsskoler PDF
Ann Sylvi Larsen, Marit O. Brujordet, Ingunn Ofte, Anne Charlotte Torvatn Art. 9, 17, sider
Lærarens roller - veksling mellom ulike lærarposisjonar i didaktisk praksis PDF
Vigdis Vangsnes, Nils Tore Gram Økland Art. 10, 22 sider
What are the core aims of English as a school subject? A study of teacher understanding in lower secondary school PDF (English)
Lynell Chvala Art. 11, 23 sider
Language Teacher Cognition and Curriculum Reform in Norway: Oral Skill Development in the Spanish Classroom PDF (English)
Xavier Llovet Vilà Art. 12, 25 sider
«Her var det to sauer» Om barnehagelæreres matematikkfokuserte kompetanse PDF
Per-Einar Sæbbe Art. 13, 22 sider


ISSN 1504-9922