Vol 12, Nr 3 (2018)

Innholdsfortegnelse

Artikler

Ungdomstrinn i utvikling: Hvilke faktorer påvirker læreres kollektive engasjement for å stimulere elevers skriftlige ferdigheter i skolefagene? PDF
Eyvind Elstad, Eli Lejonberg, Knut Andreas Christophersen Art. 1, 22 sider
Hvordan kan en forskningstilnærming bidra til å vektlegge lærerens stemme ved studie av utdanning for bærekraftig utvikling? PDF
Anja Gabrielsen Art. 2, 17 sider
Researching practice-based teacher education: Trends, challenges and recommendations for future research PDF (English)
Inga Staal Jenset Art. 3, 23 sider
”Snakke med ved? Snakke med maskin?” Voksne flyktningers narrativer om norskopplæring PDF
Anne Golden, Guri Bordal Steien Art. 4, 24 sider
Øvelser i empati og kulturell tilgang. Avgangselevers legitimering av arbeid med eldre skjønnlitteratur i videregående opplæring. PDF
Lars August Fodstad, Astrid Mortensvik Art. 5, 22 sider
Kunnskapsintegrasjon i praksis. Samvirke mellom kunnskapsområder i lektorstudenters undervisningspraksis og refleksjoner. PDF
Jon Magne Vestøl, Anne Kristin Dahl, Tove Seiness Hunskaar Art. 6, 21 sider
Veiledningssamtaler med nyutdannede lærere: Hvilke tema prioriteres? PDF
Merete Føinum Art. 7, 24 sider
Naturfag for yrkesfagelever: Er det handlingsrom i læreplanen til å utforme relevant og yrkesrettet undervisning? PDF
Mette Nordby, Berit Reitan, Guðrún Jónsdóttir Art. 8, 24 sider
Oppskriften- den skjulte læreplanen i mat og helse PDF
Ingfrid Veka, Hege Wergedahl, Asle Holteh Art. 9, 21 sider
Written argumentation - online and off. A study of addressivity in argumentative students texts PDF (English)
Hege Myklebust, Sissel Høisæter Art. 10, 25 sider
Å tenke sammen om leseundervising. Utvikling av en intervensjon for læreres læring PDF
Henning Fjørtoft Art. 11, 19 sider


ISSN 1504-9922