Vol 12, Nr 4 (2018)

Temanummer om prøver i skolen: Nasjonale prøver og eksamener i norsk og svensk grunnopplæring

Innholdsfortegnelse

Redaksjonelt

Nasjonale prøver og eksamener i norsk og svensk grunnopplæring PDF
Rolf Vegar Olsen, Sverre Tveit, Julius Kristjan Björnsson Art. 0, 6 sider

Temaartikkel

På vei mot et sammenhengende nasjonalt kvalitetsvurderingssystem PDF
Sigrid Blömeke, Rolf Vegar Olsen Art. 1, 21 sider
Nationella prov i Sverige – tradition, utmaning, förändring PDF
Jan-Eric Gustafsson, Gudrun Erickson Art. 2, 20 sider
Nasjonale prøver – hemmende styringsverktøy eller lokale redskap for praksisutvikling? PDF
Ole Petter Vestheim Art. 3, 16 sider
Nasjonale prøver i lesing på samisk - på hvilke vilkår? PDF
Marit B Henriksen, Karen Inga Eira, Jan Henry Keskitalo, Kamil Øzerk Art. 4, 20 sider
Vilka typer av uppgifter gynnar elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk? En undersökning med data från de nationella proven i geografi. PDF
Andreas Alm Fjellborg, Lena Molin Art. 5, 21 sider
Læreres samtale om pedagogisk bruk av flerspråklige elevers prøveresultater PDF
Hege Rangnes, Aslaug Fodstad Gourvennec Art. 6, 21 sider
Kartleggingsprøver i lesing - tid for nytenking? PDF
Bente Rigmor Walgermo, Per Henning Uppstad, Kjersti Lundetræ, Finn Egil Tønnessen, Oddny Judith Solheim Art. 7, 21 sider
«Det er et verktøy, ikke sant, for oss» - Erfaringer fra fire gjennomføringer med kartleggingsprøver i regning 2014 - 2017 PDF
Guri Anne Nortvedt Art. 8, 22 sider
Kvantiteter i kvalitativt bedömda elevtexter – framtida verktyg för rättvis bedömning? PDF
Anne Palmér Art. 9, 23 sider
Å måle skriving som grunnleggende ferdighet PDF
Gustaf Bernhard Uno Skar, Arne Johannes Aasen Art. 10, 29 sider
Fører opplæring i felles vurderingskriterier til større grad av enighet? En studie av tekstvurdering som en del av spesialpedagogutdanning. PDF
Marianne Engen Matre, David Lansing Cameron Art. 11, 20 sider
Måling av sensorreliabilitet ved vurdering av norskprøve i skriftlig framstilling PDF
Tor Midtbø, Arne Rossow, Brikt Sagbakken Art. 12, 25 sider
Det första nationella provet i samhällskunskap - en studie i bedömarsamstämmighet PDF
Arne Löfstedt Art. 13, 16 sider
Test-taker feedback i utvecklingsprocessen av nationella prov i engelska PDF
Eva Olsson, Sofia Nilsson, AnnaKarin Lindqvist Art. 14, 27 sider
Standardsetting av læringsstøttende prøver i engelsk for Vg1 PDF
Eli Moe, Hildegunn Lahlum Helness, Craig Grocott, Norman Verhelst Art. 15, 26 sider
Om lenkefeil og ekvivaleringsmetoder på nasjonale prøver: Evaluering av endring over tid PDF
Julius Kristjan Björnsson Art. 16, 24 sider
Eksamens- og standpunktkarakterer – to sider av samme sak? PDF
Elisabeth Hovdhaugen, Tine Sophie Prøitz, Idunn Seland Art. 17, 20 sider
Eksamens mange roller i sertifisering, styring og støtte av læring og undervisning i norsk grunnopplæring PDF
Sverre Tveit, Rolf Vegar Olsen Art. 18, 27 sider


ISSN 1504-9922