Forfatterdetaljer

Gjesdal, Anje Müller, Norges handelshøyskole

  • Vol 11, Nr 1 (2017) - Artikler
    Migrantnarrativer som interkulturell døråpner? En pilotanalyse av læreverktekster i fransk, italiensk og spansk
    Sammendrag  PDF


ISSN 1504-9922