Forfatterdetaljer

Angelo, Elin, NTNU, PLU, Norge

  • Vol 10, Nr 2 (2016) - DEL A: Design av lærerutdanninger / Teacher education design
    Lærerutdannerens profesjonsforståelse En innfallsvinkel til å profesjonalisere lærerutdannerfeltet
    Sammendrag  PDF


ISSN 1504-9922