Forfatterdetaljer

Møller, Jorunn, ILS, Univeristetet i Oslo, Norge

  • Vol 10, Nr 4 (2016) - Temaartikkel
    Kvalifisering som skoleleder i en norsk kontekst: Et historisk tilbakeblikk og perspektiver på utdanning av skoleledere
    Sammendrag  PDF


ISSN 1504-9922