Forfatterdetaljer

Fodstad, Lars August, NTNU

  • Vol 12, Nr 3 (2018) - Artikler
    Øvelser i empati og kulturell tilgang. Avgangselevers legitimering av arbeid med eldre skjønnlitteratur i videregående opplæring.
    Sammendrag  PDF


ISSN 1504-9922