Forfatterdetaljer

Molin, Lena

  • Vol 12, Nr 4 (2018) - Temaartikkel
    Vilka typer av uppgifter gynnar elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk? En undersökning med data från de nationella proven i geografi.
    Sammendrag  PDF


ISSN 1504-9922