Forfatterdetaljer

Matre, Marianne Engen, Universitetet i Agder, Norge

  • Vol 12, Nr 4 (2018) - Temaartikkel
    Fører opplæring i felles vurderingskriterier til større grad av enighet? En studie av tekstvurdering som en del av spesialpedagogutdanning.
    Sammendrag  PDF


ISSN 1504-9922