Forfatterdetaljer

Føinum, Merete, Universitetet i Oslo, Norge

  • Vol 10, Nr 2 (2016) - DEL C: Forholdet mellom vitenskapelig disiplin og skolefag / Scientific disciplines versus school subjects
    Når skolens behov blir viktigere enn formell kompetanse: Hvordan veilede nyutdannede lærere til å undervise i skolefag de ikke har?
    Sammendrag  PDF
  • Vol 12, Nr 3 (2018) - Artikler
    Veiledningssamtaler med nyutdannede lærere: Hvilke tema prioriteres?
    Sammendrag  PDF


ISSN 1504-9922