Forfatterdetaljer

Mausethagen, Sølvi, OsloMet – storbyuniversitetet

  • Vol 12, Nr 1 (2018) - Artikler
    Hva kjennetegner forskning på lærerrollen under Kunnskapsløftet? En forskningskartlegging av studier av norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannere
    Sammendrag  PDF


ISSN 1504-9922