Forfatterdetaljer

Mausethagen, Sølvi, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus

  • Vol 10, Nr 2 (2016) - DEL A: Design av lærerutdanninger / Teacher education design
    Når kunnskap blir styrende: Læreres rekontekstualisering av nye kunnskapsformer
    Sammendrag  PDF


ISSN 1504-9922