Forfatterdetaljer

Magnusson, Ulrika, Institutionen för språkdidaktik Stockholms universitet, Sverige

  • Vol 12, Nr 1 (2018) - Artikler
    Lika eller lika möjligheter? Diskurser om skolämnet svenska som andraspråk inom det akademiska fältet i Sverige
    Sammendrag  PDF


ISSN 1504-9922