Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 10, Nr 1 (2016) Vad behöver eleverna undervisning i för att utveckla sitt skrivande? Förväntningsnormer och didaktiska beslut i svensklärares bedömningssamtal Sammendrag   PDF
Per Blomqvist, Viveca Lindberg, Gustaf B Skar
 
Vol 4, Nr 1 (2010) Valg og gjennomføring av videregående opplæring før Kunnskapsløftet Sammendrag   PDF
Eifred Markussen
 
Vol 3, Nr 1 (2009) Veiledning i praksis. Om praksisopplæring i norsk allmennlærerutdannelse Sammendrag   PDF
Kaare Skagen
 
Vol 10, Nr 3 (2016) Veiledningssamtaler i høyere utdanning: Utprøving av en modell til bruk i forskning på tilbakemeldinger Sammendrag   PDF
Kristine Høeg Karlsen
 
Vol 12, Nr 3 (2018) Veiledningssamtaler med nyutdannede lærere: Hvilke tema prioriteres? Sammendrag   PDF
Merete Føinum
 
Vol 9, Nr 1 (2015) Verdsetting av brukermedvirkning ved utforming av skoleanlegg Sammendrag   PDF
Else Margrethe Lefdal
 
Vol 4, Nr 1 (2010) "Vi har musikk i skolen for å bli bedre til å synge!" Elevens egen stemme om sangaktiviteten i skolens musikkopplæring Sammendrag   PDF
Odd Magne Bøe
 
Vol 11, Nr 2 (2017) Vilje, men manglende handlingskraft - skolelederes forståelse av tospråklige faglæreres plass i skolens læringsfellesskap Sammendrag   PDF
Kari Spernes, Hilde Sofie Fjeld
 
Vol 12, Nr 4 (2018) Vilka typer av uppgifter gynnar elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk? En undersökning med data från de nationella proven i geografi. Sammendrag   PDF
Andreas Alm Fjellborg, Lena Molin
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Visions for Teacher Education – Experiences from Finland [VISIONS 2011: Teacher Education] Sammendrag   PDF
Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman, Jessica Aspfors, Marina Bendtsen
 
Vol 8, Nr 1 (2014) Vurdering av andrespråksinnlærere - en utfordring i skolen Sammendrag   PDF
Kirsten Palm, Else Ryen
 
Vol 11, Nr 1 (2017) Vurdering for læring i norskfaget: Om lærerens skriftlige tilbakemeldinger på skriftlige tekster Sammendrag   PDF
Harald Eriksen
 
Vol 12, Nr 1 (2018) What are the core aims of English as a school subject? A study of teacher understanding in lower secondary school Sammendrag   PDF (English)
Lynell Chvala
 
Vol 8, Nr 2 (2014) What is English? Sammendrag   PDF
Ulrikke Rindal
 
Vol 10, Nr 1 (2016) When teachers talk about films: An investigation into some aspects of English teachers’ discursive practices Sammendrag   PDF (English)
Anja Synnøve Bakken
 
Vol 12, Nr 1 (2018) Which questions should be asked in classroom talk in mathematics? Presentation and discussion of a questioning model Sammendrag   PDF
Inger Ulleberg, Ida Heiberg Solem
 
Vol 8, Nr 2 (2014) Wiki, tekster og arbeidsmåter i morgendagens engelskfag: et eksempel fra lærerutdanninga Sammendrag   PDF
Hilde Brox, Ingrid Jakobsen
 
Vol 7, Nr 1 (2013) Wiki-mediated Writing: design, media, writing strategies and feedback in online text production Sammendrag   PDF
Sylvana Sofkova Hashemi
 
Vol 8, Nr 1 (2014) Wikipedias inntog på kildelista – holdninger blant lærere og elever til Wikipedia i en skolekontekst Sammendrag   PDF
Marte Blikstad-Balas, Tora Høgenes
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Working with Mathematics and Science Teachers on IBL Approaches: Teacher Concerns [VISIONS 2011: Teacher Education] Sammendrag   PDF
Svein Arne Sikko, Ragnhild Lyngved, Birgit Pepin
 
Vol 8, Nr 1 (2014) Writing in EFL teachers’ education Sammendrag   PDF
Ragnhild Elisabeth Lund
 
Vol 12, Nr 3 (2018) Written argumentation - online and off. A study of addressivity in argumentative students texts Sammendrag   PDF (English)
Hege Myklebust, Sissel Høisæter
 
Vol 2, Nr 1 (2008) Young language learner (YLL) research: An overview of some international and national approaches Sammendrag   PDF
Ion Drew, Angela Hasselgreen
 
Vol 11, Nr 2 (2017) Young peoples’ own stories about dropping out in Norway: An indirect qualitative approach Sammendrag   PDF (English)
Mette Bunting, Geir Moshuus
 
Vol 12, Nr 4 (2018) «Det er et verktøy, ikke sant, for oss» - Erfaringer fra fire gjennomføringer med kartleggingsprøver i regning 2014 - 2017 Sammendrag   PDF
Guri Anne Nortvedt
 
251 - 275 av 293 elementer << < 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


ISSN 1504-9922