Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 1, Nr 1 (2007) Tolk for mangfold - talsmann for enhet? Universitetskultur og lærerutdanning i det 21. hundreåret Sammendrag   PDF
Knut Kjeldstadli
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Tradisjonalisme og faktaorientering blant historielærere? Utvelgelsesprosesser for læreverk i historie i videregående skole: en pilotundersøkelse Sammendrag   PDF
Nils Martinius Justvik
 
Vol 10, Nr 2 (2016) Transformering av kunnskap mellom campus og skole i lærerutdanningen Sammendrag   PDF
Britt Oda Fosse
 
Vol 2, Nr 1 (2008) Trond Eiliv Hauge, Andreas Lund og Jon Magne Vestøl: Undervisning i endring – IKT, aktivitet, design Detaljer   PDF
Knut Steinar Engelsen
 
Vol 10, Nr 2 (2016) Troublesome tools: How can Wikipedia editing enhance student teachers’ digital skills? Sammendrag   PDF (English)
Hilde Brox
 
Vol 4, Nr 1 (2010) Tydeliggjøring av normene for bidrag til tidsskriftet Acta Didactica Norge, med innføring av krav om strukturerte sammendrag Detaljer   PDF
Karl Henrik Flyum, Jon Magne Vestøl
 
Vol 11, Nr 1 (2017) Underordnat, undanskymt och otydligt – om samhällskunskapsämnets relationsproblem inom SO-gruppen på svenskt mellanstadium Sammendrag   PDF
Martin Kristiansson
 
Vol 12, Nr 2 (2018) Understanding the Psychological Reading Process: Preparing Pre-service ESL Teachers to Become Reading Teachers Sammendrag   PDF (English)
Karen Sue Patrick Knutsen
 
Vol 13, Nr 1 (2019) Ungdomsskolelæreres oppfatninger av tegning sett i lys av den grunnleggende ferdigheten "å skrive" i kunst og håndverk Sammendrag   PDF
Bente Helen Skjelbred, Jorunn Spord Borgen
 
Vol 12, Nr 3 (2018) Ungdomstrinn i utvikling: Hvilke faktorer påvirker læreres kollektive engasjement for å stimulere elevers skriftlige ferdigheter i skolefagene? Sammendrag   PDF
Eyvind Elstad, Eli Lejonberg, Knut Andreas Christophersen
 
Vol 10, Nr 4 (2016) Utdanna skoleleiar – nye spenningar? Sammendrag   PDF
Hedvig Abrahamsen, Ingrid Syse, Astrid Øydvin
 
Vol 7, Nr 1 (2013) Utvikling av læreres undervisningspraksis i matematikk som en utforskende og reflekterende virksomhet. En teoretisk og empirisk grunnet drøfting Sammendrag   PDF
Leif Kværnes
 
Vol 10, Nr 1 (2016) Vad behöver eleverna undervisning i för att utveckla sitt skrivande? Förväntningsnormer och didaktiska beslut i svensklärares bedömningssamtal Sammendrag   PDF
Per Blomqvist, Viveca Lindberg, Gustaf B Skar
 
Vol 4, Nr 1 (2010) Valg og gjennomføring av videregående opplæring før Kunnskapsløftet Sammendrag   PDF
Eifred Markussen
 
Vol 3, Nr 1 (2009) Veiledning i praksis. Om praksisopplæring i norsk allmennlærerutdannelse Sammendrag   PDF
Kaare Skagen
 
Vol 10, Nr 3 (2016) Veiledningssamtaler i høyere utdanning: Utprøving av en modell til bruk i forskning på tilbakemeldinger Sammendrag   PDF
Kristine Høeg Karlsen
 
Vol 12, Nr 3 (2018) Veiledningssamtaler med nyutdannede lærere: Hvilke tema prioriteres? Sammendrag   PDF
Merete Føinum
 
Vol 9, Nr 1 (2015) Verdsetting av brukermedvirkning ved utforming av skoleanlegg Sammendrag   PDF
Else Margrethe Lefdal
 
Vol 4, Nr 1 (2010) "Vi har musikk i skolen for å bli bedre til å synge!" Elevens egen stemme om sangaktiviteten i skolens musikkopplæring Sammendrag   PDF
Odd Magne Bøe
 
Vol 11, Nr 2 (2017) Vilje, men manglende handlingskraft - skolelederes forståelse av tospråklige faglæreres plass i skolens læringsfellesskap Sammendrag   PDF
Kari Spernes, Hilde Sofie Fjeld
 
Vol 12, Nr 4 (2018) Vilka typer av uppgifter gynnar elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk? En undersökning med data från de nationella proven i geografi. Sammendrag   PDF
Andreas Alm Fjellborg, Lena Molin
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Visions for Teacher Education – Experiences from Finland [VISIONS 2011: Teacher Education] Sammendrag   PDF
Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman, Jessica Aspfors, Marina Bendtsen
 
Vol 8, Nr 1 (2014) Vurdering av andrespråksinnlærere - en utfordring i skolen Sammendrag   PDF
Kirsten Palm, Else Ryen
 
Vol 11, Nr 1 (2017) Vurdering for læring i norskfaget: Om lærerens skriftlige tilbakemeldinger på skriftlige tekster Sammendrag   PDF
Harald Eriksen
 
Vol 12, Nr 1 (2018) What are the core aims of English as a school subject? A study of teacher understanding in lower secondary school Sammendrag   PDF (English)
Lynell Chvala
 
251 - 275 av 305 elementer << < 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


ISSN 1504-9922