Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 8, Nr 1 (2014) Wikipedias inntog på kildelista – holdninger blant lærere og elever til Wikipedia i en skolekontekst Sammendrag   PDF
Marte Blikstad-Balas, Tora Høgenes
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Working with Mathematics and Science Teachers on IBL Approaches: Teacher Concerns [VISIONS 2011: Teacher Education] Sammendrag   PDF
Svein Arne Sikko, Ragnhild Lyngved, Birgit Pepin
 
Vol 8, Nr 1 (2014) Writing in EFL teachers’ education Sammendrag   PDF
Ragnhild Elisabeth Lund
 
Vol 12, Nr 3 (2018) Written argumentation - online and off. A study of addressivity in argumentative students texts Sammendrag   PDF (English)
Hege Myklebust, Sissel Høisæter
 
Vol 2, Nr 1 (2008) Young language learner (YLL) research: An overview of some international and national approaches Sammendrag   PDF
Ion Drew, Angela Hasselgreen
 
Vol 11, Nr 2 (2017) Young peoples’ own stories about dropping out in Norway: An indirect qualitative approach Sammendrag   PDF (English)
Mette Bunting, Geir Moshuus
 
Vol 3, Nr 1 (2009) «Det finnes det vel ikke noe forskning på?» Et eksempel på studentinvolvering i forskning Sammendrag   PDF
Lars Anders Kulbrandstad
 
Vol 12, Nr 1 (2018) «Det handler om å finne sin egen form» Læreres profesjonelle handlingsrom - hvordan det blir forstått og utnyttet Sammendrag   PDF
Ingrid Helleve, Marit Ulvik, Kari Smith
 
Vol 12, Nr 1 (2018) «Her var det to sauer» Om barnehagelæreres matematikkfokuserte kompetanse Sammendrag   PDF
Per-Einar Sæbbe
 
Vol 7, Nr 1 (2013) «Ikke stå som en slapp potet» - elevsynspunkter på opplæring i muntlige ferdigheter Sammendrag   PDF
Sigrun Svenkerud
 
Vol 10, Nr 3 (2016) «[…] en enkel og saklig innføring i norsk språkhistorie» Språkhistorie som norskdidaktisk emne – et faghistorisk utsyn Sammendrag   PDF
Stian Hårstad
 
Vol 12, Nr 2 (2018) Å lese film Sammendrag   PDF
Britt W. Svenhard
 
Vol 11, Nr 2 (2017) Å velge aktiviteter selv som grunnlag for trivsel og mestring. En casestudie av kroppsøvingsundervisningen ved en videregående skole Sammendrag   PDF
Pål Lagestad
 
Vol 12, Nr 3 (2018) Øvelser i empati og kulturell tilgang. Avgangselevers legitimering av arbeid med eldre skjønnlitteratur i videregående opplæring. Sammendrag   PDF
Lars August Fodstad, Astrid Mortensvik
 
Vol 5, Nr 1 (2011) ’Det var ikke særlig slemt at læse den’. En empirisk undersøgelse af romanen i klasserummet Sammendrag   PDF
Svend Skriver
 
Vol 11, Nr 1 (2017) “Et bra prosjekt som har gjort meg til en bedre skriver”– arbeid med skrivestrategier i videregående skole Sammendrag   PDF
Lisbeth Elvebakk, Evy Jøsok
 
Vol 11, Nr 1 (2017) “Hos en voksen er tanken helt full av masse ting”. Personlege narrativar i Norsk andrespråkskorpus (ASK) – ei kjelde til innsikt i læringsprosessen? Sammendrag   PDF
Ann-Kristin Helland Gujord
 
Vol 12, Nr 2 (2018) “Reading for pleasure, reading for understanding: Reading and metacognition in the English language classroom” Sammendrag   PDF (English)
Jane M. Ekstam, Karen Sue Patrick Knutsen
 
Vol 3, Nr 1 (2009) ”Hvis du redder et menneske, så har du reddet hele verden”. Den gode moralen og den dialogiske samtalen i et norsk klasserom Sammendrag   PDF
Sylvi Penne
 
Vol 4, Nr 1 (2010) ”I sangen møtes vi på felles grunn.” Om sang og sangbøker i norsk skole. Sammendrag   PDF
Ragnhild Elisabeth Lund
 
Vol 9, Nr 1 (2015) ”Jeg har forstået den sådan, at den ikke skal forstås” – når 6.A. læser Franz Kafka Sammendrag   PDF
Martin Blok Johansen
 
Vol 12, Nr 3 (2018) ”Snakke med ved? Snakke med maskin?” Voksne flyktningers narrativer om norskopplæring Sammendrag   PDF
Anne Golden, Guri Bordal Steien
 
251 - 272 av 272 elementer << < 6 7 8 9 10 11 


ISSN 1504-9922