Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 8, Nr 2 (2014) What is English? Sammendrag   PDF
Ulrikke Rindal
 
Vol 10, Nr 1 (2016) When teachers talk about films: An investigation into some aspects of English teachers’ discursive practices Sammendrag   PDF (English)
Anja Synnøve Bakken
 
Vol 12, Nr 1 (2018) Which questions should be asked in classroom talk in mathematics? Presentation and discussion of a questioning model Sammendrag   PDF
Inger Ulleberg, Ida Heiberg Solem
 
Vol 8, Nr 2 (2014) Wiki, tekster og arbeidsmåter i morgendagens engelskfag: et eksempel fra lærerutdanninga Sammendrag   PDF
Hilde Brox, Ingrid Jakobsen
 
Vol 7, Nr 1 (2013) Wiki-mediated Writing: design, media, writing strategies and feedback in online text production Sammendrag   PDF
Sylvana Sofkova Hashemi
 
Vol 8, Nr 1 (2014) Wikipedias inntog på kildelista – holdninger blant lærere og elever til Wikipedia i en skolekontekst Sammendrag   PDF
Marte Blikstad-Balas, Tora Høgenes
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Working with Mathematics and Science Teachers on IBL Approaches: Teacher Concerns [VISIONS 2011: Teacher Education] Sammendrag   PDF
Svein Arne Sikko, Ragnhild Lyngved, Birgit Pepin
 
Vol 8, Nr 1 (2014) Writing in EFL teachers’ education Sammendrag   PDF
Ragnhild Elisabeth Lund
 
Vol 12, Nr 3 (2018) Written argumentation - online and off. A study of addressivity in argumentative students texts Sammendrag   PDF (English)
Hege Myklebust, Sissel Høisæter
 
Vol 2, Nr 1 (2008) Young language learner (YLL) research: An overview of some international and national approaches Sammendrag   PDF
Ion Drew, Angela Hasselgreen
 
Vol 11, Nr 2 (2017) Young peoples’ own stories about dropping out in Norway: An indirect qualitative approach Sammendrag   PDF (English)
Mette Bunting, Geir Moshuus
 
Vol 12, Nr 4 (2018) «Det er et verktøy, ikke sant, for oss» - Erfaringer fra fire gjennomføringer med kartleggingsprøver i regning 2014 - 2017 Sammendrag   PDF
Guri Anne Nortvedt
 
Vol 3, Nr 1 (2009) «Det finnes det vel ikke noe forskning på?» Et eksempel på studentinvolvering i forskning Sammendrag   PDF
Lars Anders Kulbrandstad
 
Vol 12, Nr 1 (2018) «Det handler om å finne sin egen form» Læreres profesjonelle handlingsrom - hvordan det blir forstått og utnyttet Sammendrag   PDF
Ingrid Helleve, Marit Ulvik, Kari Smith
 
Vol 12, Nr 1 (2018) «Her var det to sauer» Om barnehagelæreres matematikkfokuserte kompetanse Sammendrag   PDF
Per-Einar Sæbbe
 
Vol 7, Nr 1 (2013) «Ikke stå som en slapp potet» - elevsynspunkter på opplæring i muntlige ferdigheter Sammendrag   PDF
Sigrun Svenkerud
 
Vol 10, Nr 3 (2016) «[…] en enkel og saklig innføring i norsk språkhistorie» Språkhistorie som norskdidaktisk emne – et faghistorisk utsyn Sammendrag   PDF
Stian Hårstad
 
Vol 12, Nr 2 (2018) Å lese film Sammendrag   PDF
Britt W. Svenhard
 
Vol 12, Nr 4 (2018) Å måle skriving som grunnleggende ferdighet Sammendrag   PDF
Gustaf Bernhard Uno Skar, Arne Johannes Aasen
 
Vol 12, Nr 3 (2018) Å tenke sammen om leseundervising. Utvikling av en intervensjon for læreres læring Sammendrag   PDF
Henning Fjørtoft
 
Vol 11, Nr 2 (2017) Å velge aktiviteter selv som grunnlag for trivsel og mestring. En casestudie av kroppsøvingsundervisningen ved en videregående skole Sammendrag   PDF
Pål Lagestad
 
Vol 12, Nr 3 (2018) Øvelser i empati og kulturell tilgang. Avgangselevers legitimering av arbeid med eldre skjønnlitteratur i videregående opplæring. Sammendrag   PDF
Lars August Fodstad, Astrid Mortensvik
 
Vol 5, Nr 1 (2011) ’Det var ikke særlig slemt at læse den’. En empirisk undersøgelse af romanen i klasserummet Sammendrag   PDF
Svend Skriver
 
Vol 11, Nr 1 (2017) “Et bra prosjekt som har gjort meg til en bedre skriver”– arbeid med skrivestrategier i videregående skole Sammendrag   PDF
Lisbeth Elvebakk, Evy Jøsok
 
Vol 11, Nr 1 (2017) “Hos en voksen er tanken helt full av masse ting”. Personlege narrativar i Norsk andrespråkskorpus (ASK) – ei kjelde til innsikt i læringsprosessen? Sammendrag   PDF
Ann-Kristin Helland Gujord
 
276 - 300 av 305 elementer << < 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


ISSN 1504-9922