Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 11, Nr 3 (2017) Den gemensamma europeiska referensramen för språk: Lärande, undervisning, bedömning – ett nordiskt perspektiv Sammendrag   PDF
Gudrun Erickson, Heini-Marja Pakula
 
Vol 10, Nr 2 (2016) Design, Integration, and Quality. Teacher Education from the perspective of ProTed, a Norwegian Centre of Excellence in Education Sammendrag   PDF (English)
Jon Magne Vestøl
 
Vol 10, Nr 4 (2016) Developing School Leaders Amid a New World Order: Lessons for Researchers and Practitioners Sammendrag   PDF
Tina M. Trujillo
 
Vol 2, Nr 1 (2008) Didaktikk – fagdidaktikk, anstrengte eller fruktbare forhold? Sammendrag   PDF
Bjørg Brandtzæg Gundem
 
Vol 2, Nr 1 (2008) Didaktiske modeller i lærerutdanningen. En analyse av lærerstudenters praksisrefleksjon Sammendrag   PDF
Jon Magne Vestøl
 
Vol 10, Nr 2 (2016) Differensiert undervisning for høytpresterende elever med stort læringspotensial Sammendrag   PDF
Lisbeth M Brevik, Ann Elisabeth Gunnulfsen
 
Vol 8, Nr 1 (2014) Difficult contrasts: an analysis of phonemic distinctions in the English of young Norwegian learners seen against the backdrop of incidental foreign language learning Sammendrag   PDF
Kåre Nitter Rugesæter
 
Vol 10, Nr 2 (2016) Digital storytelling in teacher education: A meaningful way of integrating ICT in ESL teaching Sammendrag   PDF (English)
Fredrik Mørk Røkenes
 
Vol 9, Nr 1 (2015) Educational expeditions - et norsk perspektiv Sammendrag   PDF
Andre Horgen
 
Vol 11, Nr 3 (2017) Ei endra medborgaroppseding? Sammendrag   PDF
Kjetil Børhaug
 
Vol 8, Nr 1 (2014) Elever i årskurs 3 läser och samtalar om texter: En interventionsstudie Sammendrag   PDF
Monica Reichenberg
 
Vol 10, Nr 3 (2016) Elevers produktion af multimodale tekster. Hvad ved vi og hvad mangler vi? Sammendrag   PDF
Vibeke Christensen
 
Vol 8, Nr 1 (2014) Elevers refleksjoner over naturvitenskapens egenart Sammendrag   PDF
Anne Bergliot Øyehaug, Anne Holt
 
Vol 3, Nr 1 (2009) Elisabeth Selj og Else Ryen (red.): Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Detaljer   PDF
Kirsten Palm
 
Vol 10, Nr 1 (2016) En plass for meg? Faglig identitetsbygging i en litterær gruppesamtale Sammendrag   PDF
Aslaug Fodstad Gourvennec
 
Vol 10, Nr 1 (2016) En språkfundert kompetansemodell for planlegging av undervisning Sammendrag   PDF
Erik Knain
 
Vol 10, Nr 1 (2016) Engelsk som tredjespråk: Har lærere kompetanse til å støtte flerspråklighet? Sammendrag   PDF
Anne Dahl, Anna Krulatz
 
Temanummer om engelsk og fremmedspråk. Utviklingstrender fram mot 2030 English academic writing proficiency in higher education: Facilitating the transition from metalinguistic awareness to metalinguistic competence Sammendrag   PDF
Ingunn Ofte
 
Vol 11, Nr 1 (2017) Er gutter bedre enn jenter i kroppsøving? -En studie av jenter og gutters kroppsøvingskarakterer i den videregående skolen Sammendrag   PDF
Pål Lagestad
 
Vol 5, Nr 1 (2011) Erling Bere og Nina C. Øverby: Om mat og ernæring. En introduksjon til hva man bør spise. Detaljer   PDF
Else Marie Øvrebø
 
Vol 11, Nr 3 (2017) Established and evolving ways of linking to practice in teacher education: Findings from an international study of the enactment of practice in teacher education Sammendrag   PDF (English)
Kirsti Klette, Karen Hammerness, Inga Staal Jenset
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Et ekskluderende «vi»? Verdier, kulturer og kulturarv i læreplanens generelle del og i formålsparagrafen: nasjonalt fellesskap, multikulturalitet og kulturell kompleksitet Sammendrag   PDF
Halldis Breidlid
 
Vol 10, Nr 4 (2016) Et kunnskapsgrunnlag for skoleledelse Sammendrag   PDF
Eli Ottesen
 
Vol 4, Nr 1 (2010) Et kunnskapsløft for kunnskapssamfunnet? Detaljer   PDF
Sølvi Lillejord, Therese Nerheim Hopfenbeck, Erling Lars Dale
 
Vol 11, Nr 3 (2017) Evaluering af naturfaglige kompetencer Sammendrag   PDF
Jens Dolin, Jan Alexis Nielsen
 
26 - 50 av 242 elementer << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN 1504-9922