Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 8, Nr 2 (2014) English academic writing proficiency in higher education: Facilitating the transition from metalinguistic awareness to metalinguistic competence Sammendrag   PDF
Ingunn Ofte
 
Vol 11, Nr 1 (2017) Er gutter bedre enn jenter i kroppsøving? -En studie av jenter og gutters kroppsøvingskarakterer i den videregående skolen Sammendrag   PDF
Pål Lagestad
 
Vol 5, Nr 1 (2011) Erling Bere og Nina C. Øverby: Om mat og ernæring. En introduksjon til hva man bør spise. Detaljer   PDF
Else Marie Øvrebø
 
Vol 11, Nr 3 (2017) Established and evolving ways of linking to practice in teacher education: Findings from an international study of the enactment of practice in teacher education Sammendrag   PDF (English)
Kirsti Klette, Karen Hammerness, Inga Staal Jenset
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Et ekskluderende «vi»? Verdier, kulturer og kulturarv i læreplanens generelle del og i formålsparagrafen: nasjonalt fellesskap, multikulturalitet og kulturell kompleksitet Sammendrag   PDF
Halldis Breidlid
 
Vol 10, Nr 4 (2016) Et kunnskapsgrunnlag for skoleledelse Sammendrag   PDF
Eli Ottesen
 
Vol 4, Nr 1 (2010) Et kunnskapsløft for kunnskapssamfunnet? Detaljer   PDF
Sølvi Lillejord, Therese Nerheim Hopfenbeck, Erling Lars Dale
 
Vol 11, Nr 3 (2017) Evaluering af naturfaglige kompetencer Sammendrag   PDF
Jens Dolin, Jan Alexis Nielsen, Sofie Tidemand
 
Vol 12, Nr 2 (2018) Extensive reading in primary school EFL Sammendrag   PDF
Anna Birketveit, Hege Emma Rimmereide, Monika Bader, Linda Fisher
 
Vol 1, Nr 1 (2007) Fagdidaktikk og fremmedspråksdidaktikk. Et forsøk på å plassere 2. fremmedspråk i et fagdidaktisk perspektiv.1 Sammendrag   PDF
Gunn Elin Heimark
 
Vol 3, Nr 1 (2009) Fagdidaktisk bredde Detaljer   PDF
Rita E. Hvistendahl
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Fagkunnskap og pedagogisk tilnærming i samspill – En klasseromsstudie av undervisning i faget Religion, livssyn og etikk Sammendrag   PDF
Dag Husebø
 
Vol 9, Nr 1 (2015) Fellesskap i oppløysing? Differensieringspraksis på 6.trinn Sammendrag   PDF
Inger Auestad
 
Vol 4, Nr 1 (2010) Fluency: an aim in teaching and a criterion in assessment Sammendrag   PDF
Aud Marit Simensen
 
Vol 8, Nr 2 (2014) Forbereder grunnskolelærerutdanningen engelsklærere for undervisning i engelsk som tredjespråk i Norge? Sammendrag   PDF
Dragana Surkalovic
 
Vol 7, Nr 1 (2013) Forestillinger om spanskfaget: et kritisk blikk på lærebøker i spansk Sammendrag   PDF
Liv Eide
 
Vol 3, Nr 1 (2009) Forholdet mellom stat og kommune i styring av norsk utdanningspolitikk 1970 - 2008 Sammendrag   PDF
Øystein Engeland, Gjert Langfeldt
 
Vol 9, Nr 1 (2015) Forskere i norske avisers dekning av skole Sammendrag   PDF
Emilia Andersson-Bakken, Jonas Bakken
 
Vol 8, Nr 2 (2014) Fortid eller framtid? (Lingvistisk) kompetansebygging i fremmedspråksfagene Sammendrag   PDF
Hans Petter Helland
 
Vol 9, Nr 1 (2015) Fra avskrift til populærvitenskapelig artikkel - mottakerbevissthet som didaktisk grep Sammendrag   PDF
Tuva Bjørkvold
 
Vol 8, Nr 2 (2014) Fremmedsprog på universitet - for profit only? En analyse af aktører og anbefalinger i dansk uddannelsespolitik Sammendrag   PDF
Lisbeth Verstraete-Hansen, Mette Skovgaard Andersen
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Fremmedspråk i norsk arbeidsliv: gapet mellom behov og etterspørsel Sammendrag   PDF
Eva Thue Vold, Gerard Doetjes
 
Vol 8, Nr 2 (2014) Fremmedspråk på barnetrinnet - quo vadis? Sammendrag   PDF
Camilla Bjørke, Berit Grønn
 
Vol 6, Nr 1 (2012) From 'essay' to 'personal text': The role of genre in Norwegian EFL exam papers 1996-2011 Sammendrag   PDF
Sigrid Ørevik
 
Vol 13, Nr 1 (2019) Funksjonell grammatikk som metaspråk i skulen – ei moglegheit for djupnelæring i arbeid med språk og tekst Sammendrag   PDF
Tor Arne Haugen
 
51 - 75 av 305 elementer << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN 1504-9922