Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 10, Nr 1 (2016) Født sånn, eller blitt sånn? Matematikklæreres oppfatninger om evnen til å undervise Sammendrag   PDF
Janne Fauskanger, Reidar Mosvold, Morten Søyland Kristensen
 
Vol 12, Nr 4 (2018) Fører opplæring i felles vurderingskriterier til større grad av enighet? En studie av tekstvurdering som en del av spesialpedagogutdanning. Sammendrag   PDF
Marianne Engen Matre, David Lansing Cameron
 
Vol 4, Nr 1 (2010) Glenn Ole Hellekjær: Språkmakt og avmakt: Bruk av og behov for fremmedspråk i statsforvaltningen Detaljer   PDF
Lisbeth Verstraete Hansen
 
Vol 11, Nr 2 (2017) Grunnleggjande fagleg? Framstillinga av fagleg innhald, grunnleggjande ferdigheiter og eleven i fagplanane for norsk og musikk Sammendrag   PDF
Hallvard Kjelen
 
Vol 7, Nr 1 (2013) Halvdan Eikeland: Historie og demokratisk dannelse Sammendrag   PDF
Lisbeth Bergum Johanson
 
Vol 10, Nr 2 (2016) Helga Eng lecture 2015: What is a teacher in the 21st century and what does a 21st century teacher need to know? Sammendrag   PDF
Ian Menter
 
Vol 7, Nr 1 (2013) Henrik Berggren Jessen & Claus Madsen: Ildfast i krydsild – standhaftig skoleledelse i brændpunktet Sammendrag   PDF
Jeffrey Hall
 
Vol 5, Nr 1 (2011) Historie, språk og litteratur. Nye artikler våren 2011 Detaljer   PDF
Jon Magne Vestøl
 
Vol 5, Nr 1 (2011) Historiefaget i Kunnskapsløftet: Dyktiggjøre og bevisstgjøre Sammendrag   PDF
Harald Frode Skram
 
Vol 1, Nr 1 (2007) Hva får vi vite fra PISA 2006? Sammendrag   PDF
Marit Kjærnsli
 
Vol 12, Nr 1 (2018) Hva kjennetegner forskning på lærerrollen under Kunnskapsløftet? En forskningskartlegging av studier av norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannere Sammendrag   PDF
Hege Hermansen, Marte Lorentzen, Sølvi Mausethagen, Tatjana Zlatanovic
 
Vol 4, Nr 1 (2010) Hvem vet best? Om styringen av grunnopplæringen under Kunnskapsløftet Sammendrag   PDF
Petter Aasen, Nina Sandberg
 
Vol 12, Nr 3 (2018) Hvordan kan en forskningstilnærming bidra til å vektlegge lærerens stemme ved studie av utdanning for bærekraftig utvikling? Sammendrag   PDF
Anja Gabrielsen
 
Vol 8, Nr 2 (2014) Hvordan kan teknologi skape nye undervisnings- og læringsmåter i fremmedspråksundervisningen fram mot 2030? Sammendrag   PDF
Eli-Marie Danbolt Drange
 
Vol 12, Nr 1 (2018) Hvordan samtaler lærer og elever om modelltekster? Et bidrag til modelltekstdidaktikken Sammendrag   PDF
Anne Håland
 
Vol 13, Nr 1 (2019) I hvilken grad påvirker omvendt undervisning elevenes matematikkunnskap og oppfatninger om matematikk? Sammendrag   PDF
Per Øystein Haavold
 
Vol 13, Nr 1 (2019) Inspired by image: A multimodal analysis of 10th grade English school-leaving written examinations set in Norway (2014-2018) Sammendrag   PDF (English)
Ingrid Karoline Jakobsen
 
Vol 8, Nr 2 (2014) Instrumentelt turistspråk eller interkulturell dannelse? Om fremmedspråkfagets formål i dag og frem mot 2030 Sammendrag   PDF
Eva Thue Vold
 
Vol 10, Nr 4 (2016) Intellectual histories of school leadership: implications for professional preparation Sammendrag   PDF (English)
Helen Gunter
 
Vol 2, Nr 1 (2008) Intercultural competence - an aim for the teaching of English in Norway? Sammendrag   PDF
Ragnhild Elisabeth Lund
 
Vol 10, Nr 4 (2016) Internationalisation in leadership education: Opportunities and challenges in an Erasmus Intensive Programme Sammendrag   PDF (English)
Eli Ottesen, Tor Colbjørnsen
 
Vol 5, Nr 1 (2011) Introducing Intercultural Learning in a New Nordic Master’s Program Sammendrag   PDF
Magne Dypedahl, Jutta Eschenbach
 
Vol 7, Nr 1 (2013) Is TIMSS Advanced an appropriate instrument for evaluating mathematical performance at the advanced level of Norwegian upper secondary school? An analysis of curriculum documents and assessment items Sammendrag   PDF
Ida Friestad Pedersen
 
Vol 3, Nr 1 (2009) Jørgen Frost (red.): Språk- og lese-veiledning – i teori og praksis Sammendrag   PDF
Wenche Vagle
 
Vol 9, Nr 1 (2015) Kartlegging av læreres kunnskap er ikke enkelt Sammendrag   PDF
Reidar Mosvold, Janne Fauskanger
 
76 - 100 av 305 elementer << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN 1504-9922