Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 4, Nr 1 (2010) Hvem vet best? Om styringen av grunnopplæringen under Kunnskapsløftet Sammendrag   PDF
Petter Aasen, Nina Sandberg
 
Temanummer om engelsk og fremmedspråk. Utviklingstrender fram mot 2030 Hvordan kan teknologi skape nye undervisnings- og læringsmåter i fremmedspråksundervisningen fram mot 2030? Sammendrag   PDF
Eli-Marie Danbolt Drange
 
Vol 12, Nr 1 (2018) Hvordan samtaler lærer og elever om modelltekster? Et bidrag til modelltekstdidaktikken Sammendrag   PDF
Anne Håland
 
Temanummer om engelsk og fremmedspråk. Utviklingstrender fram mot 2030 Instrumentelt turistspråk eller interkulturell dannelse? Om fremmedspråkfagets formål i dag og frem mot 2030 Sammendrag   PDF
Eva Thue Vold
 
Vol 10, Nr 4 (2016) Intellectual histories of school leadership: implications for professional preparation Sammendrag   PDF (English)
Helen Gunter
 
Vol 2, Nr 1 (2008) Intercultural competence - an aim for the teaching of English in Norway? Sammendrag   PDF
Ragnhild Elisabeth Lund
 
Vol 10, Nr 4 (2016) Internationalisation in leadership education: Opportunities and challenges in an Erasmus Intensive Programme Sammendrag   PDF (English)
Eli Ottesen, Tor Colbjørnsen
 
Vol 5, Nr 1 (2011) Introducing Intercultural Learning in a New Nordic Master’s Program Sammendrag   PDF
Magne Dypedahl, Jutta Eschenbach
 
Vol 7, Nr 1 (2013) Is TIMSS Advanced an appropriate instrument for evaluating mathematical performance at the advanced level of Norwegian upper secondary school? An analysis of curriculum documents and assessment items Sammendrag   PDF
Ida Friestad Pedersen
 
Vol 3, Nr 1 (2009) Jørgen Frost (red.): Språk- og lese-veiledning – i teori og praksis Sammendrag   PDF
Wenche Vagle
 
Vol 9, Nr 1 (2015) Kartlegging av læreres kunnskap er ikke enkelt Sammendrag   PDF
Reidar Mosvold, Janne Fauskanger
 
Vol 1, Nr 1 (2007) Kjære lesere Detaljer   PDF
Rita E. Hvistendahl
 
Vol 3, Nr 1 (2009) Kompetansebegrepet i PISA - teori og praksis Sammendrag   PDF
Anne Kristine Byhring, Erik Knain
 
Vol 2, Nr 1 (2008) Konfliktperspektiver i religionsundervisning og religionsdidaktikk - en bredere og bedre tilnærming til religion? Sammendrag   PDF
Bengt Ove Andreassen
 
Temanummer om engelsk og fremmedspråk. Utviklingstrender fram mot 2030 Korpusbasert undervisning i fremmedspråkene: La elevens nysgjerrighet sette dagsorden Sammendrag   PDF
Margrete Dyvik Cardona, Anders Alvsåker Didriksen, Anje Müller Gjesdal
 
Temanummer om engelsk og fremmedspråk. Utviklingstrender fram mot 2030 Korpuslingvisten i klasserommet: lingvistiske profiler i fremtidens språkundervisning Sammendrag   PDF
Tore Nesset, Laura A. Janda
 
Vol 11, Nr 2 (2017) Kunnskap om samiske forhold som integrert del av lærerutdanningene Sammendrag   PDF
Torjer A. Olsen, Hilde Sollid, Åse Mette Johansen
 
Vol 10, Nr 4 (2016) Kvalifisering som skoleleder i en norsk kontekst: Et historisk tilbakeblikk og perspektiver på utdanning av skoleledere Sammendrag   PDF
Jorunn Møller
 
Vol 11, Nr 3 (2017) Langtidseffekter av skolegang og lærerutdanning på småskolelæreres kompetanseutvikling Sammendrag   PDF
Sigrid Blömeke, Jessica Hoth, Gabriele Kaiser
 
Vol 10, Nr 4 (2016) Leadership for learning Sammendrag   PDF
Kjell Atle Halvorsen, Siw Skrøvset, Eirik Johannes Irgens
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Learning to teach at the boundaries between university courses and internships [VISIONS 2011: Teacher Education] Sammendrag   PDF
Cecilie Flo Jahreie
 
Temanummer om engelsk og fremmedspråk. Utviklingstrender fram mot 2030 Leder/forord Sammendrag   PDF
Elin Nesje Vestli
 
Vol 7, Nr 1 (2013) Lesing av delvis motstridende tekster i syvende klasse Sammendrag   PDF
Wenke Mork Rogne, Helge I. Strømsø
 
Vol 9, Nr 1 (2015) Lesson Study og lærerstudenters fokus på elevers læring i veiledningssamtaler Sammendrag   PDF
Raymond Bjuland, Nina Helgevold, Elaine Munthe
 
Vol 12, Nr 1 (2018) Lika eller lika möjligheter? Diskurser om skolämnet svenska som andraspråk inom det akademiska fältet i Sverige Sammendrag   PDF
Christina Hedman, Ulrika Magnusson
 
76 - 100 av 243 elementer << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN 1504-9922