Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 10, Nr 4 (2016) Kvalifisering som skoleleder i en norsk kontekst: Et historisk tilbakeblikk og perspektiver på utdanning av skoleledere Sammendrag   PDF
Jorunn Møller
 
Vol 11, Nr 3 (2017) Langtidseffekter av skolegang og lærerutdanning på småskolelæreres kompetanseutvikling Sammendrag   PDF
Sigrid Blömeke, Jessica Hoth, Gabriele Kaiser
 
Vol 12, Nr 1 (2018) Language Teacher Cognition and Curriculum Reform in Norway: Oral Skill Development in the Spanish Classroom Sammendrag   PDF (English)
Xavier Llovet Vilà
 
Vol 10, Nr 4 (2016) Leadership for learning Sammendrag   PDF
Kjell Atle Halvorsen, Siw Skrøvset, Eirik Johannes Irgens
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Learning to teach at the boundaries between university courses and internships [VISIONS 2011: Teacher Education] Sammendrag   PDF
Cecilie Flo Jahreie
 
Vol 8, Nr 2 (2014) Leder/forord Sammendrag   PDF
Elin Nesje Vestli
 
Vol 7, Nr 1 (2013) Lesing av delvis motstridende tekster i syvende klasse Sammendrag   PDF
Wenke Mork Rogne, Helge I. Strømsø
 
Vol 9, Nr 1 (2015) Lesson Study og lærerstudenters fokus på elevers læring i veiledningssamtaler Sammendrag   PDF
Raymond Bjuland, Nina Helgevold, Elaine Munthe
 
Vol 12, Nr 1 (2018) Lika eller lika möjligheter? Diskurser om skolämnet svenska som andraspråk inom det akademiska fältet i Sverige Sammendrag   PDF
Christina Hedman, Ulrika Magnusson
 
Vol 11, Nr 3 (2017) Linking Instruction and Student Achievement. A research design for a new generation of classroom studies Sammendrag   PDF (English)
Kirsti Klette, Marte Blikstad-Balas, Astrid Roe
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Literacy i naturfag og fysikk. Hva kreves av grunnleggende ferdigheter? [VISIONS 2011: Teaching] Sammendrag   PDF
Bente Aamotsbakken, Norunn Askeland
 
Vol 9, Nr 1 (2015) Litteraturarbete i ett svenska som andraspråksklassrum Sammendrag   PDF
Catarina Economou
 
Vol 9, Nr 1 (2015) Litterær kompetanse - portrett av tre lesarar Sammendrag   PDF
Hallvard Kjelen
 
Vol 8, Nr 1 (2014) Lärarnas erfarenheter av deltagande i en datorbaserad interventionsstudie som syftar till att öka elevernas läsförmåga Sammendrag   PDF
Linda Fälth, Stefan Gustafson, Idor Svensson, Tomas Tjus
 
Vol 12, Nr 1 (2018) Lærarens roller - veksling mellom ulike lærarposisjonar i didaktisk praksis Sammendrag   PDF
Vigdis Vangsnes, Nils Tore Gram Økland
 
Vol 3, Nr 1 (2009) Læreboka – ein garantist for læreplannær undervisning? Norskbøkene i møte med eit nytt hovudområde Sammendrag   PDF
Magne Rogne
 
Vol 8, Nr 1 (2014) Lærebokas dominerende posisjon i historieundervisningen - bare for elevenes skyld? Sammendrag   PDF
Nils Martinius Justvik
 
Vol 3, Nr 1 (2009) Lærer- og elevmangfold i det livstolkingsplurale norske klasserommet – utfordringer og muligheter for lærerutdanningen Sammendrag   PDF
Sidsel Lied
 
Vol 9, Nr 1 (2015) Lærerarbejdet mellem konceptstyring og professionsetos - om liv og modstandsformer i skolestrukturerne Sammendrag   PDF
Bent Olsen
 
Vol 12, Nr 1 (2018) Læreres kollegiale hjelpsomhet med IKT i undervisning og deres forbedringsbestrebelser Sammendrag   PDF
Eyvind Elstad, Knut-Andreas Christophersen
 
Vol 12, Nr 1 (2018) Læreres mestringsforventninger til å undervise i teknologirike læringsomgivelser og deres opplevde utfordringer Sammendrag   PDF
Eyvind Elstad, Knut Andreas Christophersen
 
Vol 10, Nr 3 (2016) Lærerstudenten som frafallen leser - Om litteraturens fremtid i norsk skole Sammendrag   PDF
Håvard Skaar, Lisbeth Elvebakk, Jannike Hegdal Nilssen
 
Vol 10, Nr 1 (2016) Lærerstudenters kommentatorkompetanse om flerkultur og undervisning av flerspråklige elever drøftet i lys av kritisk multikulturalisme Sammendrag   PDF
Wenche Elisabeth Thomassen
 
Vol 10, Nr 2 (2016) Lærerutdannerens profesjonsforståelse En innfallsvinkel til å profesjonalisere lærerutdannerfeltet Sammendrag   PDF
Elin Angelo
 
Vol 10, Nr 2 (2016) Lærerutdanning i det 21. århundre – tradisjoner, utfordringer, endringer Sammendrag   PDF
Lisbeth M Brevik, Britt Oda Fosse
 
101 - 125 av 272 elementer << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN 1504-9922