Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 12, Nr 4 (2018) Kartleggingsprøver i lesing - tid for nytenking? Sammendrag   PDF
Bente Rigmor Walgermo, Per Henning Uppstad, Kjersti Lundetræ, Finn Egil Tønnessen, Oddny Judith Solheim
 
Vol 1, Nr 1 (2007) Kjære lesere Detaljer   PDF
Rita E. Hvistendahl
 
Vol 3, Nr 1 (2009) Kompetansebegrepet i PISA - teori og praksis Sammendrag   PDF
Anne Kristine Byhring, Erik Knain
 
Vol 2, Nr 1 (2008) Konfliktperspektiver i religionsundervisning og religionsdidaktikk - en bredere og bedre tilnærming til religion? Sammendrag   PDF
Bengt Ove Andreassen
 
Vol 8, Nr 2 (2014) Korpusbasert undervisning i fremmedspråkene: La elevens nysgjerrighet sette dagsorden Sammendrag   PDF
Margrete Dyvik Cardona, Anders Alvsåker Didriksen, Anje Müller Gjesdal
 
Vol 8, Nr 2 (2014) Korpuslingvisten i klasserommet: lingvistiske profiler i fremtidens språkundervisning Sammendrag   PDF
Tore Nesset, Laura A. Janda
 
Vol 11, Nr 2 (2017) Kunnskap om samiske forhold som integrert del av lærerutdanningene Sammendrag   PDF
Torjer A. Olsen, Hilde Sollid, Åse Mette Johansen
 
Vol 12, Nr 3 (2018) Kunnskapsintegrasjon i praksis. Samvirke mellom kunnskapsområder i lektorstudenters undervisningspraksis og refleksjoner. Sammendrag   PDF
Jon Magne Vestøl, Anne Kristin Dahl, Tove Seiness Hunskaar
 
Vol 10, Nr 4 (2016) Kvalifisering som skoleleder i en norsk kontekst: Et historisk tilbakeblikk og perspektiver på utdanning av skoleledere Sammendrag   PDF
Jorunn Møller
 
Vol 12, Nr 4 (2018) Kvantiteter i kvalitativt bedömda elevtexter – framtida verktyg för rättvis bedömning? Sammendrag   PDF
Anne Palmér
 
Vol 11, Nr 3 (2017) Langtidseffekter av skolegang og lærerutdanning på småskolelæreres kompetanseutvikling Sammendrag   PDF
Sigrid Blömeke, Jessica Hoth, Gabriele Kaiser
 
Vol 12, Nr 1 (2018) Language Teacher Cognition and Curriculum Reform in Norway: Oral Skill Development in the Spanish Classroom Sammendrag   PDF (English)
Xavier Llovet Vilà
 
Vol 10, Nr 4 (2016) Leadership for learning Sammendrag   PDF
Kjell Atle Halvorsen, Siw Skrøvset, Eirik Johannes Irgens
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Learning to teach at the boundaries between university courses and internships [VISIONS 2011: Teacher Education] Sammendrag   PDF
Cecilie Flo Jahreie
 
Vol 8, Nr 2 (2014) Leder/forord Sammendrag   PDF
Elin Nesje Vestli
 
Vol 7, Nr 1 (2013) Lesing av delvis motstridende tekster i syvende klasse Sammendrag   PDF
Wenke Mork Rogne, Helge I. Strømsø
 
Vol 9, Nr 1 (2015) Lesson Study og lærerstudenters fokus på elevers læring i veiledningssamtaler Sammendrag   PDF
Raymond Bjuland, Nina Helgevold, Elaine Munthe
 
Vol 12, Nr 1 (2018) Lika eller lika möjligheter? Diskurser om skolämnet svenska som andraspråk inom det akademiska fältet i Sverige Sammendrag   PDF
Christina Hedman, Ulrika Magnusson
 
Vol 11, Nr 3 (2017) Linking Instruction and Student Achievement. A research design for a new generation of classroom studies Sammendrag   PDF (English)
Kirsti Klette, Marte Blikstad-Balas, Astrid Roe
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Literacy i naturfag og fysikk. Hva kreves av grunnleggende ferdigheter? [VISIONS 2011: Teaching] Sammendrag   PDF
Bente Aamotsbakken, Norunn Askeland
 
Vol 9, Nr 1 (2015) Litteraturarbete i ett svenska som andraspråksklassrum Sammendrag   PDF
Catarina Economou
 
Vol 9, Nr 1 (2015) Litterær kompetanse - portrett av tre lesarar Sammendrag   PDF
Hallvard Kjelen
 
Vol 8, Nr 1 (2014) Lärarnas erfarenheter av deltagande i en datorbaserad interventionsstudie som syftar till att öka elevernas läsförmåga Sammendrag   PDF
Linda Fälth, Stefan Gustafson, Idor Svensson, Tomas Tjus
 
Vol 13, Nr 1 (2019) Läslyftet i praktiken. Analys av ett textmaterial och ett lärarlags samtal Sammendrag   PDF
Maritha Johansson, Petra Magnusson
 
Vol 12, Nr 1 (2018) Lærarens roller - veksling mellom ulike lærarposisjonar i didaktisk praksis Sammendrag   PDF
Vigdis Vangsnes, Nils Tore Gram Økland
 
101 - 125 av 305 elementer << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN 1504-9922