Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 10, Nr 3 (2016) Læring om normering. Erfaringer fra et språkhistorie-didaktisk eksperiment i lærerutdanninga Sammendrag   PDF
Stian Hårstad
 
Vol 9, Nr 1 (2015) Læringsressurser og lærerrollen – et partnerskap i endring? Sammendrag   PDF
Ingvill Rasmussen, Andreas Lund
 
Vol 11, Nr 3 (2017) Mangfoldets utfordringer og muligheter sett gjennom religionsdidaktisk forskning. Et nordisk overblikk Sammendrag   PDF
Geir Skeie
 
Vol 10, Nr 2 (2016) Masteroppgaven – relevant for grunnskolelæreren? Sammendrag   PDF
Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie Bjørndal, Gerd Stølen
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Matematik behöver också en berättelse - ett pedagogiskt ledarskap med fokus på elevens motivation [VISIONS 2011: Teaching] Sammendrag   PDF
Ann-Louise Petersen
 
Vol 10, Nr 3 (2016) Matematikklæreres oppfatninger om ingrediensene i god matematikkundervisning Sammendrag   PDF
Janne Fauskanger
 
Vol 7, Nr 1 (2013) Mathematical competencies and the role of mathematics in physics education: A trend analysis of TIMSS Advanced 1995 and 2008 Sammendrag   PDF
Trude Nilsen, Carl Angell, Liv Sissel Grønmo
 
Vol 4, Nr 1 (2010) Med kunstfagene inn i et nytt tiår Detaljer   PDF
Therese Nerheim Hopfenbeck
 
Vol 12, Nr 2 (2018) Metacognition and Reader Response: the use of reading logs in the envisionment-building classroom Sammendrag   PDF (English)
Jane Ekstam
 
Vol 8, Nr 2 (2014) Metakognisjon om språk og språklæring i et flerspråklighetsperspektiv Sammendrag   PDF
Åsta Haukås
 
Vol 11, Nr 1 (2017) Migrantnarrativer som interkulturell døråpner? En pilotanalyse av læreverktekster i fransk, italiensk og spansk Sammendrag   PDF
Anje Müller Gjesdal, Camilla Skalle, Liv Eide
 
Vol 1, Nr 1 (2007) Minoritetsspråklige elevers skoleprestasjoner: Hva sier empirisk forskning? Sammendrag   PDF
Veslemøy Rydland
 
Vol 2, Nr 1 (2008) Mot eit moderne norskfag Sammendrag   PDF
Magne Rogne
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Multiple perspectives on students’ scientific communication & reasoning in chemistry education [VISIONS 2011: Teaching] Sammendrag   PDF
Maik Walpuski, Oliver Tepner, Elke Sumfleth, Sabrina Dollny, Julia Hostenbach, Tobias Pollender
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Mundtlig fortolkning - kreativ praksis i litteratur- og sprogundervisning Sammendrag   PDF
Tina Høegh
 
Vol 10, Nr 3 (2016) Musikkfaget i norsk grunnskole: Læreres kompetanse og valg av undervisningsinnhold i musikk Sammendrag   PDF
Jon Helge Sætre, Thor Bjørn Neby, Tone Ophus
 
Vol 1, Nr 1 (2007) Møtet mellom fag og politikk i en læreplanprosess, eksemplifisert ved KRL Sammendrag   PDF
Heid Leganger-Krogstad
 
Vol 4, Nr 1 (2010) Møtet mellom skolens profesjonsforståelse og Kunnskapsløftet som styringsreform Sammendrag   PDF
Jorunn Møller, Eli Ottesen, Frøydis Hertzberg
 
Vol 12, Nr 3 (2018) Naturfag for yrkesfagelever: Er det handlingsrom i læreplanen til å utforme relevant og yrkesrettet undervisning? Sammendrag   PDF
Mette Nordby, Berit Reitan, Guðrún Jónsdóttir
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Norsk og matematikk i et literacy-perspektiv: metabevissthet også for de svake elevene [Visions 2011: Teaching] Sammendrag   PDF
Bodil Kleve, Sylvi Penne
 
Vol 11, Nr 2 (2017) Notions of EFL Reading in Norwegian Curricula, 1939–2013 Sammendrag   PDF (English)
Anja Synnøve Bakken
 
Vol 2, Nr 1 (2008) Ny fagbok av Astrid Roe: Lesedidaktikk - etter den første leseopplæringen Sammendrag   PDF
Rune Andreassen
 
Vol 2, Nr 1 (2008) Ny årgang - Acta Didactica Norge 2008 Detaljer   PDF
Rita E. Hvistendahl
 
Vol 2, Nr 1 (2008) Nye artikler Detaljer   PDF
Rita E. Hvistendahl
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Nye artikler høsten 2012 Detaljer   PDF
Glenn Ole Hellekjær
 
126 - 150 av 272 elementer << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN 1504-9922