Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 3, Nr 1 (2009) Læreboka – ein garantist for læreplannær undervisning? Norskbøkene i møte med eit nytt hovudområde Sammendrag   PDF
Magne Rogne
 
Vol 8, Nr 1 (2014) Lærebokas dominerende posisjon i historieundervisningen - bare for elevenes skyld? Sammendrag   PDF
Nils Martinius Justvik
 
Vol 3, Nr 1 (2009) Lærer- og elevmangfold i det livstolkingsplurale norske klasserommet – utfordringer og muligheter for lærerutdanningen Sammendrag   PDF
Sidsel Lied
 
Vol 9, Nr 1 (2015) Lærerarbejdet mellem konceptstyring og professionsetos - om liv og modstandsformer i skolestrukturerne Sammendrag   PDF
Bent Olsen
 
Vol 12, Nr 1 (2018) Læreres kollegiale hjelpsomhet med IKT i undervisning og deres forbedringsbestrebelser Sammendrag   PDF
Eyvind Elstad, Knut-Andreas Christophersen
 
Vol 12, Nr 1 (2018) Læreres mestringsforventninger til å undervise i teknologirike læringsomgivelser og deres opplevde utfordringer Sammendrag   PDF
Eyvind Elstad, Knut Andreas Christophersen
 
Vol 12, Nr 4 (2018) Læreres samtale om pedagogisk bruk av flerspråklige elevers prøveresultater Sammendrag   PDF
Hege Rangnes, Aslaug Fodstad Gourvennec
 
Vol 10, Nr 3 (2016) Lærerstudenten som frafallen leser - Om litteraturens fremtid i norsk skole Sammendrag   PDF
Håvard Skaar, Lisbeth Elvebakk, Jannike Hegdal Nilssen
 
Vol 10, Nr 1 (2016) Lærerstudenters kommentatorkompetanse om flerkultur og undervisning av flerspråklige elever drøftet i lys av kritisk multikulturalisme Sammendrag   PDF
Wenche Elisabeth Thomassen
 
Vol 10, Nr 2 (2016) Lærerutdannerens profesjonsforståelse En innfallsvinkel til å profesjonalisere lærerutdannerfeltet Sammendrag   PDF
Elin Angelo
 
Vol 10, Nr 2 (2016) Lærerutdanning i det 21. århundre – tradisjoner, utfordringer, endringer Sammendrag   PDF
Lisbeth M Brevik, Britt Oda Fosse
 
Vol 10, Nr 3 (2016) Læring om normering. Erfaringer fra et språkhistorie-didaktisk eksperiment i lærerutdanninga Sammendrag   PDF
Stian Hårstad
 
Vol 9, Nr 1 (2015) Læringsressurser og lærerrollen – et partnerskap i endring? Sammendrag   PDF
Ingvill Rasmussen, Andreas Lund
 
Vol 11, Nr 3 (2017) Mangfoldets utfordringer og muligheter sett gjennom religionsdidaktisk forskning. Et nordisk overblikk Sammendrag   PDF
Geir Skeie
 
Vol 10, Nr 2 (2016) Masteroppgaven – relevant for grunnskolelæreren? Sammendrag   PDF
Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie Bjørndal, Gerd Stølen
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Matematik behöver också en berättelse - ett pedagogiskt ledarskap med fokus på elevens motivation [VISIONS 2011: Teaching] Sammendrag   PDF
Ann-Louise Petersen
 
Vol 10, Nr 3 (2016) Matematikklæreres oppfatninger om ingrediensene i god matematikkundervisning Sammendrag   PDF
Janne Fauskanger
 
Vol 7, Nr 1 (2013) Mathematical competencies and the role of mathematics in physics education: A trend analysis of TIMSS Advanced 1995 and 2008 Sammendrag   PDF
Trude Nilsen, Carl Angell, Liv Sissel Grønmo
 
Vol 4, Nr 1 (2010) Med kunstfagene inn i et nytt tiår Detaljer   PDF
Therese Nerheim Hopfenbeck
 
Vol 13, Nr 1 (2019) Mentoroppfølging i lektorutdanningen: Hvordan oppfølging ved en mentor kan bidra til en god studiestart for lektorstudenter Sammendrag   PDF
Ida Katrine Riksaasen Hatlevik, Eli Lejonberg
 
Vol 12, Nr 2 (2018) Metacognition and Reader Response: the use of reading logs in the envisionment-building classroom Sammendrag   PDF (English)
Jane Ekstam
 
Vol 8, Nr 2 (2014) Metakognisjon om språk og språklæring i et flerspråklighetsperspektiv Sammendrag   PDF
Åsta Haukås
 
Vol 11, Nr 1 (2017) Migrantnarrativer som interkulturell døråpner? En pilotanalyse av læreverktekster i fransk, italiensk og spansk Sammendrag   PDF
Anje Müller Gjesdal, Camilla Skalle, Liv Eide
 
Vol 1, Nr 1 (2007) Minoritetsspråklige elevers skoleprestasjoner: Hva sier empirisk forskning? Sammendrag   PDF
Veslemøy Rydland
 
Vol 2, Nr 1 (2008) Mot eit moderne norskfag Sammendrag   PDF
Magne Rogne
 
126 - 150 av 305 elementer << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN 1504-9922