Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Pragmatic competence in English at the VG1 level: To what extent are Norwegian EFL students able to adapt to contextual demands when making requests in English? Sammendrag   PDF
Silje Brubæk
 
Vol 2, Nr 1 (2008) Praktisk tilnærming i praksis Sammendrag   PDF
Gunn Elin Heimark
 
Vol 12, Nr 1 (2018) Praxisteori i kölvattnet av breddad rekrytering – scaffoldingmodell som stöd för att förstå sambandet mellan teoretiska perspektiv och praktisk verksamhet Sammendrag   PDF
Margaretha Häggström, Anna Udén
 
Vol 9, Nr 1 (2015) Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning-utvikling i kunnskapskulturen Sammendrag   PDF
Marianne Maugesten, Ingebjørg Mellegård
 
Vol 10, Nr 2 (2016) Professional Feedback Loop: How Can Practising Teachers’ Reflection Inform English Language Teacher Education? Sammendrag   PDF (English)
Mona Evelyn Flognfeldt
 
Vol 10, Nr 3 (2016) På jakt etter fagdidaktikk i nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningens matematikkfag Sammendrag   PDF
Reidar Mosvold, Brit Hanssen, Janne Fauskanger
 
Vol 8, Nr 1 (2014) På tal om historieundervisning: Perspektiv på undervisning i historia på mellanstadiet Sammendrag   PDF
Martin Stolare
 
Vol 11, Nr 3 (2017) På vei mot en ny forståelse av mobbing i et folkehelseperspektiv Sammendrag   PDF
Ingrid Lund, Anne Helgeland, Velibor Bobo Kovac
 
Vol 7, Nr 1 (2013) Rammefaktorenes betydning for opplæringen i de praktisk-estetiske fagene - en casestudie Sammendrag   PDF
Asle Holthe, Oddrun Hallås, Eldbjørg Tveitevåg Styve, Njål Vindenes
 
Vol 4, Nr 1 (2010) Readers Theatre: A different approach to English for struggling readers Sammendrag   PDF
Ion Drew, Roar R. Pedersen
 
Vol 10, Nr 4 (2016) Redaksjonelt / Editorial Sammendrag   PDF
Ruth Jensen, Kristin Helstad, Jorunn Møller
 
Vol 11, Nr 1 (2017) Redaksjonelt. Nye artikler våren 2017 Detaljer   PDF
Eva Thue Vold
 
Vol 10, Nr 3 (2016) Rektors roll som pedagogisk ledare i IKT-baserat skolutvecklingsprojekt Sammendrag   PDF
Ann-Louise Petersen
 
Vol 10, Nr 4 (2016) Rektorutdanning for en ny rektorrolle? Sammendrag   PDF
Bjart Erling Grutle, Knut Roald
 
Vol 10, Nr 4 (2016) Rektorutdanningens potensial i en flerkulturell kontekst Sammendrag   PDF
Fred Carlo Andersen
 
Vol 8, Nr 1 (2014) Religion in Textbooks and among Young Buddhists, Hindus and Muslims: A Comparative Study Sammendrag   PDF
Jon Magne Vestøl, Kristin Gundersen, Hanne Hellem Kristiansen, Astrid Gravdal Samdal
 
Vol 11, Nr 3 (2017) Representing to learn in science education: Theoretical framework and analytical approaches Sammendrag   PDF (English)
Erik Knain, Tobias Fredlund, Anniken Furberg, Ketil Mathiassen, Kari Beate Remmen, Marianne Ødegaard
 
Vol 4, Nr 1 (2010) Samarbeidslæring – en god måte å utvikle elevenes leseforståelse på? En forskningsoversikt Sammendrag   PDF
Rune Andreassen
 
Vol 5, Nr 1 (2011) Sammenligning av engelskkunnskaper hos to grupper 6. – 7. klassinger undervist etter henholdsvis L97 og K06 Sammendrag   PDF
Elin Abildgaard, Turid Helland
 
Vol 6, Nr 1 (2012) School leadership and multilingualism Sammendrag   PDF
Fred Carlo Andersen
 
Vol 10, Nr 4 (2016) School leadership development: what we know and how we know it Sammendrag   PDF (English)
Ruth Jensen
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Sing English: Om sangens potensial i engelskopplæringen Sammendrag   PDF
Ragnhild Elisabeth Lund
 
Vol 8, Nr 1 (2014) Situasjonsbestemt ledelse av studentgrupper i friluftsliv Sammendrag   PDF
Odd Lennart Vikene
 
Vol 8, Nr 1 (2014) Skjønnlitteratur i klasserommet:Skandinavisk forskning og didaktiske implikasjoner Sammendrag   PDF
Kari Anne Rødnes
 
Temanummer om engelsk og fremmedspråk. Utviklingstrender fram mot 2030 Skolefaget engelsk. Fra britisk engelsk til mange slags "engelsker" - og veien videre Sammendrag   PDF
Aud Marit Simensen
 
151 - 175 av 242 elementer << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN 1504-9922