Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 11, Nr 1 (2017) Migrantnarrativer som interkulturell døråpner? En pilotanalyse av læreverktekster i fransk, italiensk og spansk Sammendrag   PDF
Anje Müller Gjesdal, Camilla Skalle, Liv Eide
 
Vol 1, Nr 1 (2007) Minoritetsspråklige elevers skoleprestasjoner: Hva sier empirisk forskning? Sammendrag   PDF
Veslemøy Rydland
 
Vol 2, Nr 1 (2008) Mot eit moderne norskfag Sammendrag   PDF
Magne Rogne
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Multiple perspectives on students’ scientific communication & reasoning in chemistry education [VISIONS 2011: Teaching] Sammendrag   PDF
Maik Walpuski, Oliver Tepner, Elke Sumfleth, Sabrina Dollny, Julia Hostenbach, Tobias Pollender
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Mundtlig fortolkning - kreativ praksis i litteratur- og sprogundervisning Sammendrag   PDF
Tina Høegh
 
Vol 13, Nr 2 (2019) Music and sustainability education – a contradiction? Sammendrag   PDF (English)
Edvin Østergaard
 
Vol 10, Nr 3 (2016) Musikkfaget i norsk grunnskole: Læreres kompetanse og valg av undervisningsinnhold i musikk Sammendrag   PDF
Jon Helge Sætre, Thor Bjørn Neby, Tone Ophus
 
Vol 12, Nr 4 (2018) Måling av sensorreliabilitet ved vurdering av norskprøve i skriftlig framstilling Sammendrag   PDF
Tor Midtbø, Arne Rossow, Brikt Sagbakken
 
Vol 1, Nr 1 (2007) Møtet mellom fag og politikk i en læreplanprosess, eksemplifisert ved KRL Sammendrag   PDF
Heid Leganger-Krogstad
 
Vol 4, Nr 1 (2010) Møtet mellom skolens profesjonsforståelse og Kunnskapsløftet som styringsreform Sammendrag   PDF
Jorunn Møller, Eli Ottesen, Frøydis Hertzberg
 
Vol 12, Nr 4 (2018) Nasjonale prøver i lesing på samisk - på hvilke vilkår? Sammendrag   PDF
Marit B Henriksen, Karen Inga Eira, Jan Henry Keskitalo, Kamil Øzerk
 
Vol 12, Nr 4 (2018) Nasjonale prøver og eksamener i norsk og svensk grunnopplæring Sammendrag   PDF
Rolf Vegar Olsen, Sverre Tveit, Julius Kristjan Björnsson
 
Vol 12, Nr 4 (2018) Nasjonale prøver – hemmende styringsverktøy eller lokale redskap for praksisutvikling? Sammendrag   PDF
Ole Petter Vestheim
 
Vol 12, Nr 4 (2018) Nationella prov i Sverige – tradition, utmaning, förändring Sammendrag   PDF
Jan-Eric Gustafsson, Gudrun Erickson
 
Vol 12, Nr 3 (2018) Naturfag for yrkesfagelever: Er det handlingsrom i læreplanen til å utforme relevant og yrkesrettet undervisning? Sammendrag   PDF
Mette Nordby, Berit Reitan, Guðrún Jónsdóttir
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Norsk og matematikk i et literacy-perspektiv: metabevissthet også for de svake elevene [Visions 2011: Teaching] Sammendrag   PDF
Bodil Kleve, Sylvi Penne
 
Vol 11, Nr 2 (2017) Notions of EFL Reading in Norwegian Curricula, 1939–2013 Sammendrag   PDF (English)
Anja Synnøve Bakken
 
Vol 2, Nr 1 (2008) Ny fagbok av Astrid Roe: Lesedidaktikk - etter den første leseopplæringen Sammendrag   PDF
Rune Andreassen
 
Vol 2, Nr 1 (2008) Ny årgang - Acta Didactica Norge 2008 Detaljer   PDF
Rita E. Hvistendahl
 
Vol 2, Nr 1 (2008) Nye artikler Detaljer   PDF
Rita E. Hvistendahl
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Nye artikler høsten 2012 Detaljer   PDF
Glenn Ole Hellekjær
 
Vol 11, Nr 2 (2017) Nye artikler høsten 2017 Detaljer   PDF
Eva Thue Vold
 
Vol 12, Nr 3 (2018) Nye artikler høsten 2018 Sammendrag   PDF
Eva Thue Vold
 
Vol 7, Nr 1 (2013) Nye artikler i 2013 Sammendrag   PDF
Glenn Ole Hellekjær
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Nye artikler våren 2012 Detaljer   PDF
Glenn Ole Hellekjær
 
151 - 175 av 312 elementer << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN 1504-9922