Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 10, Nr 2 (2016) Når kunnskap blir styrende: Læreres rekontekstualisering av nye kunnskapsformer Sammendrag   PDF
Hege Hermansen, Sølvi Mausethagen
 
Vol 10, Nr 4 (2016) Når rektor stilles til ansvar: Krise eller gyllen mulighet? Om resultatstyring i rektorutdanningen Sammendrag   PDF
Marit Aas, Kristin Helstad, Kirsten Foshaug Vennebo
 
Vol 10, Nr 2 (2016) Når skolens behov blir viktigere enn formell kompetanse: Hvordan veilede nyutdannede lærere til å undervise i skolefag de ikke har? Sammendrag   PDF
Merete Føinum
 
Vol 9, Nr 1 (2015) Når teknologi møter fagtradisjoner i norsk og mediefag på videregående skole Sammendrag   PDF
Toril Aagaard
 
Vol 3, Nr 1 (2009) Om flere nye artikler, redaktørskifte og ADNOs videre drift Detaljer   PDF
Rita E. Hvistendahl
 
Vol 12, Nr 4 (2018) Om lenkefeil og ekvivaleringsmetoder på nasjonale prøver: Evaluering av endring over tid Sammendrag   PDF
Julius Kristjan Björnsson
 
Vol 1, Nr 1 (2007) Om relevansen av begreppet didaktik Sammendrag   PDF
Tomas Englund
 
Vol 13, Nr 1 (2019) Oppfatningar og praktisering av fair play i kroppsøving Sammendrag   PDF
Åge Lauritzen, Reidun Nerhus Fretland, Joar Fossøy, Petter Erik Leirhaug
 
Vol 13, Nr 1 (2019) Oppfatninger av natur i planverkene for kroppsøving og mat og helse i femårige grunnskolelærerutdanninger Sammendrag   PDF
Bjørg Oddrun Hallås, Eli Kristin Aadland, Tom Lund
 
Vol 12, Nr 3 (2018) Oppskriften- den skjulte læreplanen i mat og helse Sammendrag   PDF
Ingfrid Veka, Hege Wergedahl, Asle Holteh
 
Vol 10, Nr 2 (2016) Pedagogical Studies in Teacher Education: Reintroducing methodology as the core of pedagogical studies Sammendrag   PDF (English)
Marianne Vinje
 
Vol 7, Nr 1 (2013) Pihlstrøm, Rikke: Teaching English in Norway: Ideas, Schemes and Resources Sammendrag   PDF
Ion Drew
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Pragmatic competence in English at the VG1 level: To what extent are Norwegian EFL students able to adapt to contextual demands when making requests in English? Sammendrag   PDF
Silje Brubæk
 
Vol 13, Nr 1 (2019) Praksisveiledning og lærerstudenters profesjonelle utvikling. Om utviklende kunnskapsprosesser i lærerutdanningens praksisveiledning Sammendrag   PDF
Edel Karin Kvam
 
Vol 2, Nr 1 (2008) Praktisk tilnærming i praksis Sammendrag   PDF
Gunn Elin Heimark
 
Vol 12, Nr 1 (2018) Praxisteori i kölvattnet av breddad rekrytering – scaffoldingmodell som stöd för att förstå sambandet mellan teoretiska perspektiv och praktisk verksamhet Sammendrag   PDF
Margaretha Häggström, Anna Udén
 
Vol 9, Nr 1 (2015) Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning-utvikling i kunnskapskulturen Sammendrag   PDF
Marianne Maugesten, Ingebjørg Mellegård
 
Vol 10, Nr 2 (2016) Professional Feedback Loop: How Can Practising Teachers’ Reflection Inform English Language Teacher Education? Sammendrag   PDF (English)
Mona Evelyn Flognfeldt
 
Vol 12, Nr 2 (2018) Promoting metalinguistic awareness in a classroom to improve reading comprehension: Examples from Roald Dahl’s novel The BFG Sammendrag   PDF (English)
Beck Sinar
 
Vol 10, Nr 3 (2016) På jakt etter fagdidaktikk i nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningens matematikkfag Sammendrag   PDF
Reidar Mosvold, Brit Hanssen, Janne Fauskanger
 
Vol 8, Nr 1 (2014) På tal om historieundervisning: Perspektiv på undervisning i historia på mellanstadiet Sammendrag   PDF
Martin Stolare
 
Vol 11, Nr 3 (2017) På vei mot en ny forståelse av mobbing i et folkehelseperspektiv Sammendrag   PDF
Ingrid Lund, Anne Helgeland, Velibor Bobo Kovac
 
Vol 12, Nr 4 (2018) På vei mot et sammenhengende nasjonalt kvalitetsvurderingssystem Sammendrag   PDF
Sigrid Blömeke, Rolf Vegar Olsen
 
Vol 7, Nr 1 (2013) Rammefaktorenes betydning for opplæringen i de praktisk-estetiske fagene - en casestudie Sammendrag   PDF
Asle Holthe, Oddrun Hallås, Eldbjørg Tveitevåg Styve, Njål Vindenes
 
Vol 4, Nr 1 (2010) Readers Theatre: A different approach to English for struggling readers Sammendrag   PDF
Ion Drew, Roar R. Pedersen
 
176 - 200 av 305 elementer << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


ISSN 1504-9922