Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 10, Nr 2 (2016) Troublesome tools: How can Wikipedia editing enhance student teachers’ digital skills? Sammendrag   PDF (English)
Hilde Brox
 
Vol 4, Nr 1 (2010) Tydeliggjøring av normene for bidrag til tidsskriftet Acta Didactica Norge, med innføring av krav om strukturerte sammendrag Detaljer   PDF
Karl Henrik Flyum, Jon Magne Vestøl
 
Vol 11, Nr 1 (2017) Underordnat, undanskymt och otydligt – om samhällskunskapsämnets relationsproblem inom SO-gruppen på svenskt mellanstadium Sammendrag   PDF
Martin Kristiansson
 
Vol 10, Nr 4 (2016) Utdanna skoleleiar – nye spenningar? Sammendrag   PDF
Hedvig Abrahamsen, Ingrid Syse, Astrid Øydvin
 
Vol 7, Nr 1 (2013) Utvikling av læreres undervisningspraksis i matematikk som en utforskende og reflekterende virksomhet. En teoretisk og empirisk grunnet drøfting Sammendrag   PDF
Leif Kværnes
 
Vol 10, Nr 1 (2016) Vad behöver eleverna undervisning i för att utveckla sitt skrivande? Förväntningsnormer och didaktiska beslut i svensklärares bedömningssamtal Sammendrag   PDF
Per Blomqvist, Viveca Lindberg, Gustaf B Skar
 
Vol 4, Nr 1 (2010) Valg og gjennomføring av videregående opplæring før Kunnskapsløftet Sammendrag   PDF
Eifred Markussen
 
Vol 3, Nr 1 (2009) Veiledning i praksis. Om praksisopplæring i norsk allmennlærerutdannelse Sammendrag   PDF
Kaare Skagen
 
Vol 10, Nr 3 (2016) Veiledningssamtaler i høyere utdanning: Utprøving av en modell til bruk i forskning på tilbakemeldinger Sammendrag   PDF
Kristine Høeg Karlsen
 
Vol 9, Nr 1 (2015) Verdsetting av brukermedvirkning ved utforming av skoleanlegg Sammendrag   PDF
Else Margrethe Lefdal
 
Vol 4, Nr 1 (2010) "Vi har musikk i skolen for å bli bedre til å synge!" Elevens egen stemme om sangaktiviteten i skolens musikkopplæring Sammendrag   PDF
Odd Magne Bøe
 
Vol 11, Nr 2 (2017) Vilje, men manglende handlingskraft - skolelederes forståelse av tospråklige faglæreres plass i skolens læringsfellesskap Sammendrag   PDF
Kari Spernes, Hilde Sofie Fjeld
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Visions for Teacher Education – Experiences from Finland [VISIONS 2011: Teacher Education] Sammendrag   PDF
Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman, Jessica Aspfors, Marina Bendtsen
 
Vol 8, Nr 1 (2014) Vurdering av andrespråksinnlærere - en utfordring i skolen Sammendrag   PDF
Kirsten Palm, Else Ryen
 
Vol 11, Nr 1 (2017) Vurdering for læring i norskfaget: Om lærerens skriftlige tilbakemeldinger på skriftlige tekster Sammendrag   PDF
Harald Eriksen
 
Temanummer om engelsk og fremmedspråk. Utviklingstrender fram mot 2030 What is English? Sammendrag   PDF
Ulrikke Rindal
 
Vol 10, Nr 1 (2016) When teachers talk about films: An investigation into some aspects of English teachers’ discursive practices Sammendrag   PDF (English)
Anja Synnøve Bakken
 
Temanummer om engelsk og fremmedspråk. Utviklingstrender fram mot 2030 Wiki, tekster og arbeidsmåter i morgendagens engelskfag: et eksempel fra lærerutdanninga Sammendrag   PDF
Hilde Brox, Ingrid Jakobsen
 
Vol 7, Nr 1 (2013) Wiki-mediated Writing: design, media, writing strategies and feedback in online text production Sammendrag   PDF
Sylvana Sofkova Hashemi
 
Vol 8, Nr 1 (2014) Wikipedias inntog på kildelista – holdninger blant lærere og elever til Wikipedia i en skolekontekst Sammendrag   PDF
Marte Blikstad-Balas, Tora Høgenes
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Working with Mathematics and Science Teachers on IBL Approaches: Teacher Concerns [VISIONS 2011: Teacher Education] Sammendrag   PDF
Svein Arne Sikko, Ragnhild Lyngved, Birgit Pepin
 
Vol 8, Nr 1 (2014) Writing in EFL teachers’ education Sammendrag   PDF
Ragnhild Elisabeth Lund
 
Vol 2, Nr 1 (2008) Young language learner (YLL) research: An overview of some international and national approaches Sammendrag   PDF
Ion Drew, Angela Hasselgreen
 
Vol 11, Nr 2 (2017) Young peoples’ own stories about dropping out in Norway: An indirect qualitative approach Sammendrag   PDF (English)
Mette Bunting, Geir Moshuus
 
Vol 3, Nr 1 (2009) «Det finnes det vel ikke noe forskning på?» Et eksempel på studentinvolvering i forskning Sammendrag   PDF
Lars Anders Kulbrandstad
 
201 - 225 av 235 elementer << < 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN 1504-9922