Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 11, Nr 1 (2017) Redaksjonelt. Nye artikler våren 2017 Detaljer   PDF
Eva Thue Vold
 
Vol 10, Nr 3 (2016) Rektors roll som pedagogisk ledare i IKT-baserat skolutvecklingsprojekt Sammendrag   PDF
Ann-Louise Petersen
 
Vol 10, Nr 4 (2016) Rektorutdanning for en ny rektorrolle? Sammendrag   PDF
Bjart Erling Grutle, Knut Roald
 
Vol 10, Nr 4 (2016) Rektorutdanningens potensial i en flerkulturell kontekst Sammendrag   PDF
Fred Carlo Andersen
 
Vol 8, Nr 1 (2014) Religion in Textbooks and among Young Buddhists, Hindus and Muslims: A Comparative Study Sammendrag   PDF
Jon Magne Vestøl, Kristin Gundersen, Hanne Hellem Kristiansen, Astrid Gravdal Samdal
 
Vol 11, Nr 3 (2017) Representing to learn in science education: Theoretical framework and analytical approaches Sammendrag   PDF (English)
Erik Knain, Tobias Fredlund, Anniken Furberg, Ketil Mathiassen, Kari Beate Remmen, Marianne Ødegaard
 
Vol 12, Nr 3 (2018) Researching practice-based teacher education: Trends, challenges and recommendations for future research Sammendrag   PDF (English)
Inga Staal Jenset
 
Vol 4, Nr 1 (2010) Samarbeidslæring – en god måte å utvikle elevenes leseforståelse på? En forskningsoversikt Sammendrag   PDF
Rune Andreassen
 
Vol 5, Nr 1 (2011) Sammenligning av engelskkunnskaper hos to grupper 6. – 7. klassinger undervist etter henholdsvis L97 og K06 Sammendrag   PDF
Elin Abildgaard, Turid Helland
 
Vol 6, Nr 1 (2012) School leadership and multilingualism Sammendrag   PDF
Fred Carlo Andersen
 
Vol 10, Nr 4 (2016) School leadership development: what we know and how we know it Sammendrag   PDF (English)
Ruth Jensen
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Sing English: Om sangens potensial i engelskopplæringen Sammendrag   PDF
Ragnhild Elisabeth Lund
 
Vol 8, Nr 1 (2014) Situasjonsbestemt ledelse av studentgrupper i friluftsliv Sammendrag   PDF
Odd Lennart Vikene
 
Vol 8, Nr 1 (2014) Skjønnlitteratur i klasserommet:Skandinavisk forskning og didaktiske implikasjoner Sammendrag   PDF
Kari Anne Rødnes
 
Vol 8, Nr 2 (2014) Skolefaget engelsk. Fra britisk engelsk til mange slags "engelsker" - og veien videre Sammendrag   PDF
Aud Marit Simensen
 
Vol 10, Nr 1 (2016) Skriveramme som støtte i arbeidet med fagskriving? Studie av 8. klasse elevers tekstskaping i samfunnsfag Sammendrag   PDF
Anne Kristine Øgreid
 
Vol 10, Nr 2 (2016) Skriving i et digitalt triadisk refleksjonsfellesskap i lærerutdanninga Sammendrag   PDF
Torunn Klemp, Vivi Nilssen
 
Vol 4, Nr 1 (2010) Spesialundervisning i videregående opplæring fra Reform 94 til Kunnskapsløftet Sammendrag   PDF
Eifred Markussen
 
Vol 11, Nr 2 (2017) Spesifikk visuell trening som pedagogisk metode med fokus på øyebevegelser som påvirker barns lesing Sammendrag   PDF
Lene Solli Fitzgerald, Anne Berg
 
Vol 8, Nr 2 (2014) Språkfagenes fremtid i et organisasjonsteoretisk perspektiv. Er det liv laga for fremmedspråk? Sammendrag   PDF
Annelise Brox Larsen
 
Vol 12, Nr 4 (2018) Standardsetting av læringsstøttende prøver i engelsk for Vg1 Sammendrag   PDF
Eli Moe, Hildegunn Lahlum Helness, Craig Grocott, Norman Verhelst
 
Vol 10, Nr 3 (2016) Stillelesing i norskfaget – pustepause for læreren eller veiledningsøkt i lesing? Sammendrag   PDF
Ingvill Krogstad Svanes
 
Vol 10, Nr 2 (2016) Students’ Understanding of the Concept of Democracy and Implications for Teacher Education in Social Studies Sammendrag   PDF (English)
Nora Elise Hesby Mathé
 
Vol 9, Nr 1 (2015) Summativ vurdering i formativ drakt – elevperspektiv på tilbakemelding fra heldagsprøver i norsk Sammendrag   PDF
Agnete Bueie
 
Vol 7, Nr 1 (2013) Talaktsteoretiska perspektiv på skolans litteratursamtal: En studie i lärares lingvistiska strategier Sammendrag   PDF
Anita Varga
 
201 - 225 av 300 elementer << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


ISSN 1504-9922