Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Temanummer om engelsk og fremmedspråk. Utviklingstrender fram mot 2030 The future of literary texts in the L3 classroom Sammendrag   PDF
Inger Olsbu
 
Temanummer om engelsk og fremmedspråk. Utviklingstrender fram mot 2030 Tidlig fremmedspråkundervisning på barneskolen – et nødvendig grunnlag for en god nok språkkompetanse i framtiden Sammendrag   PDF
Beate Lindemann
 
Vol 3, Nr 1 (2009) Tilpasset opplæring: politisk dragkamp om pedagogisk praksis Sammendrag   PDF
Eirik S. Jenssen, Sølvi Lillejord
 
Vol 1, Nr 1 (2007) Tolk for mangfold - talsmann for enhet? Universitetskultur og lærerutdanning i det 21. hundreåret Sammendrag   PDF
Knut Kjeldstadli
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Tradisjonalisme og faktaorientering blant historielærere? Utvelgelsesprosesser for læreverk i historie i videregående skole: en pilotundersøkelse Sammendrag   PDF
Nils Martinius Justvik
 
Vol 10, Nr 2 (2016) Transformering av kunnskap mellom campus og skole i lærerutdanningen Sammendrag   PDF
Britt Oda Fosse
 
Vol 2, Nr 1 (2008) Trond Eiliv Hauge, Andreas Lund og Jon Magne Vestøl: Undervisning i endring – IKT, aktivitet, design Detaljer   PDF
Knut Steinar Engelsen
 
Vol 10, Nr 2 (2016) Troublesome tools: How can Wikipedia editing enhance student teachers’ digital skills? Sammendrag   PDF (English)
Hilde Brox
 
Vol 4, Nr 1 (2010) Tydeliggjøring av normene for bidrag til tidsskriftet Acta Didactica Norge, med innføring av krav om strukturerte sammendrag Detaljer   PDF
Karl Henrik Flyum, Jon Magne Vestøl
 
Vol 11, Nr 1 (2017) Underordnat, undanskymt och otydligt – om samhällskunskapsämnets relationsproblem inom SO-gruppen på svenskt mellanstadium Sammendrag   PDF
Martin Kristiansson
 
Vol 10, Nr 4 (2016) Utdanna skoleleiar – nye spenningar? Sammendrag   PDF
Hedvig Abrahamsen, Ingrid Syse, Astrid Øydvin
 
Vol 7, Nr 1 (2013) Utvikling av læreres undervisningspraksis i matematikk som en utforskende og reflekterende virksomhet. En teoretisk og empirisk grunnet drøfting Sammendrag   PDF
Leif Kværnes
 
Vol 10, Nr 1 (2016) Vad behöver eleverna undervisning i för att utveckla sitt skrivande? Förväntningsnormer och didaktiska beslut i svensklärares bedömningssamtal Sammendrag   PDF
Per Blomqvist, Viveca Lindberg, Gustaf B Skar
 
Vol 4, Nr 1 (2010) Valg og gjennomføring av videregående opplæring før Kunnskapsløftet Sammendrag   PDF
Eifred Markussen
 
Vol 3, Nr 1 (2009) Veiledning i praksis. Om praksisopplæring i norsk allmennlærerutdannelse Sammendrag   PDF
Kaare Skagen
 
Vol 10, Nr 3 (2016) Veiledningssamtaler i høyere utdanning: Utprøving av en modell til bruk i forskning på tilbakemeldinger Sammendrag   PDF
Kristine Høeg Karlsen
 
Vol 9, Nr 1 (2015) Verdsetting av brukermedvirkning ved utforming av skoleanlegg Sammendrag   PDF
Else Margrethe Lefdal
 
Vol 4, Nr 1 (2010) "Vi har musikk i skolen for å bli bedre til å synge!" Elevens egen stemme om sangaktiviteten i skolens musikkopplæring Sammendrag   PDF
Odd Magne Bøe
 
Vol 11, Nr 2 (2017) Vilje, men manglende handlingskraft - skolelederes forståelse av tospråklige faglæreres plass i skolens læringsfellesskap Sammendrag   PDF
Kari Spernes, Hilde Sofie Fjeld
 
Vol 6, Nr 1 (2012) Visions for Teacher Education – Experiences from Finland [VISIONS 2011: Teacher Education] Sammendrag   PDF
Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman, Jessica Aspfors, Marina Bendtsen
 
Vol 8, Nr 1 (2014) Vurdering av andrespråksinnlærere - en utfordring i skolen Sammendrag   PDF
Kirsten Palm, Else Ryen
 
Vol 11, Nr 1 (2017) Vurdering for læring i norskfaget: Om lærerens skriftlige tilbakemeldinger på skriftlige tekster Sammendrag   PDF
Harald Eriksen
 
Temanummer om engelsk og fremmedspråk. Utviklingstrender fram mot 2030 What is English? Sammendrag   PDF
Ulrikke Rindal
 
Vol 10, Nr 1 (2016) When teachers talk about films: An investigation into some aspects of English teachers’ discursive practices Sammendrag   PDF (English)
Anja Synnøve Bakken
 
Vol 12, Nr 1 (2018) Which questions should be asked in classroom talk in mathematics? Presentation and discussion of a questioning model Sammendrag   PDF
Inger Ulleberg, Ida Heiberg Solem
 
201 - 225 av 243 elementer << < 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN 1504-9922