Redaksjon

Redaktører

 1. Charlotte Lysa, Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo
 2. Jon Nordenson, Postdoktor, Universitetet i Oslo

Redaksjonsmedlemmer

 1. Fannie Agerschou-Madsen, Ekstern lektor, Institut for tværkulturelle og regionale studier, Københavns Universitet.
 2. Magnus Dølerud, Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Bergen
 3. Laila Makboul, Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo
 4. Erling Lorentzen Sogge, Stipendiat ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo
 5. Mathilde Becker Aarseth, Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo
 6. Olav Gjertsen Ørum, Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo
 7. Charlotte Lysa, Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo
 8. Jon Nordenson, Postdoktor, Universitetet i Oslo
 9. Magnus Halsnes, Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Bergen
 10. Erik Skare, Stipendiat ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo

Redaksjonsrådet

 1. Nils A. Butenschøn, Direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo
 2. Berit Thorbjørnsrud, Førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo
 3. Bjørn Olav Utvik, Professor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo
 4. Knut S. Vikør, Professor ved Historisk institutt, Universitetet i Bergen; daglig leder for Senter for Midtaøsten- og islamske studier, Universitetet i Bergen
 5. Anne Stenersen, Seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
 6. Brynjar Lia, Professor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitet i Oslo
 7. Jørgen Jensehaugen, Førsteamanuensis ved avdeling for samfunnsvitenskakp, Høgskolen i Lillehammer
 8. Joakim Parslow, Førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo


ISSN: 2535-3098