Manuskript

Online innsending av manuskript

Har du allerede brukernavn/passord til Babylon Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier?
Gå til innlogging

Trenger du brukernavn/passord?
Gå til registrering

Registrering og innlogging er påkrevet for sende inn elementer online og for å følge status for innsendte manuskript.

 

Forfatterinstruks

 

Vi forutsetter at innsendte manuskripter verken er publisert tidligere eller er under vurdering av andre. Bidrag sendes til redaksjonen@tidsskriftetbabylon.no. Det er gratis å publisere bidrag i tidsskriftet.

Bidrag til tidsskriftet skal som hovedregel være skrevet på et skandinavisk språk. Unntak gjøres for personer som ikke behersker ett av disse.

Babylon kan ikke honorere bidragsytere.


MANUSKRIPTSTANDARD

Babylon legger vekt på formidlingskraft i språk og argumentasjon. Våre format er artikler, debattinnlegg og anmeldelser. Artikler skal inneholde 4000-4600 ord. Standard lengde på bok- og filmanmeldelser er 900 ord.

Manuskripter ønskes levert i Times 12 pkt., med 1,5 linjeavstand, og 2,5 centimeter marger. Avsnitt markeres med innrykk. Vennligst ikke bruk harde formateringer i Word, men bruk den vanlige innrykktasten for å lage disse. (Kort sagt: Ikke gjør egen layout i Word. Det gjør vi i et annet program.)

Artikler i Babylon publiseres med sluttnoter, og uten parenteshenvisninger i teksten, fotnoter eller litteraturliste. Sluttnotene skal nummereres med arabiske tall. Forfatterne anmodes om å unngå eller begrense forklarende tekst i slutt-noter. Fullstendige anvisninger om kildehenvisning er å finne på tidsskriftets nettsted, med eksempler.

Bidragsytere bes formulere en kort ingress (30–40 ord) og markere tre eller fire setninger i teksten som kan utheves i sideoppsettet. Tittelen på artikkelen skal ikke overstige 40 tegn med mellomrom. Bidragsytere bes videre legge ved informasjon om seg selv i et eget avsnitt etter følgende mal: Navn, tittel, institusjonell tilknytning, og, om ønskelig, en enkelt relevant publikasjon.

For at en bok skal være aktuell for anmeldelse i Babylon må den være publisert på et skandinavisk språk eller engelsk. Bokanmeldelser skal inneholde bokforfatter, boktittel, utgivelsesår, forlag og anmelders navn.

Filmer som skal anmeldes i tidsskriftet må være bredt tilgjengelige for et skandinavisk publikum, enten ved at de settes opp på kinoer eller kan kjøpes i butikker eller på Internett. Filmanmeldelser skal inneholde navn på regissør, filmtittel, land, år og anmelders navn.

 

KILDEHENVISNINGER

Bøker:

Maalouf, Amin: Korstogene sett fra arabernes side. Oslo: Pax forlag, 1998, s. 24.

Artikler i tidsskrifter/bøker (Husk DOI der denne finnes):

Abu-Lughod, Janet L.: “The Islamic city - Historic Myth, Islamic Essence, and Contemporary Relevance”, i International Journal of Middle East Studies, vol. 19, nr. 2, 1987, s. 155-176. https://doi.org/10.1017/S0020743800031822 

Avisartikler:

Mazzetti, Mark: “Spy Agencies Say Iraq War Worsens Terrorism Threat”, i The New York Times, New York, 23. september 2001.

Internett:

“Iraq: Building a New Security Structure”, International Crisis Group. Middle East Report No 20, 23. desember 2003, http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?1=1&id=2433 (04.03.2010)

 

 

Erklæring om copyright

Alt innhold i Babylon til og med nr. 2 2016 omfattes av Åndsverkloven og kan brukes av lesere i henhold til norsk opphavsrett. Innhold i nyere nummer omfattes av en Creative Commons-lisens, men denne vil ikke ha tilbakevirkende effekt på tidligere nummer.

 


ISSN: 2535-3098