Manuskript

Online innsending av manuskript

Har du allerede brukernavn/passord til Babylon Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier?
Gå til innlogging

Trenger du brukernavn/passord?
Gå til registrering

Registrering og innlogging er påkrevet for sende inn elementer online og for å følge status for innsendte manuskript.

 

Forfatterinstruks

 

Vi forutsetter at innsendte manuskripter verken er publisert tidligere eller er under vurdering av andre. Bidrag sendes til redaksjonen@tidsskriftetbabylon.no. Det er gratis å publisere bidrag i tidsskriftet.

Bidrag til tidsskriftet skal som hovedregel være skrevet på et skandinavisk språk. Unntak gjøres for personer som ikke behersker ett av disse.

Babylon kan ikke honorere bidragsytere.


MANUSKRIPTSTANDARD

Babylon legger vekt på formidlingskraft i språk og argumentasjon. Våre format er artikler, debattinnlegg og anmeldelser. Artikler skal inneholde 4000-4600 ord. Standard lengde på bok- og filmanmeldelser er 900 ord.

Manuskripter ønskes levert i Times 12 pkt., med 1,5 linjeavstand, og 2,5 centimeter marger. Avsnitt markeres med innrykk. Vennligst ikke bruk harde formateringer i Word, men bruk den vanlige innrykktasten for å lage disse. (Kort sagt: Ikke gjør egen layout i Word. Det gjør vi i et annet program.)

Artikler i Babylon publiseres med sluttnoter, og uten parenteshenvisninger i teksten, fotnoter eller litteraturliste. Sluttnotene skal nummereres med arabiske tall. Forfatterne anmodes om å unngå eller begrense forklarende tekst i slutt-noter. Fullstendige anvisninger om kildehenvisning er å finne på tidsskriftets nettsted, med eksempler.

Bidragsytere bes formulere en kort ingress (30–40 ord) og markere tre eller fire setninger i teksten som kan utheves i sideoppsettet. Tittelen på artikkelen skal ikke overstige 40 tegn med mellomrom. Bidragsytere bes videre legge ved informasjon om seg selv i et eget avsnitt etter følgende mal: Navn, tittel, institusjonell tilknytning, og, om ønskelig, en enkelt relevant publikasjon.

For at en bok skal være aktuell for anmeldelse i Babylon må den være publisert på et skandinavisk språk eller engelsk. Bokanmeldelser skal inneholde bokforfatter, boktittel, utgivelsesår, forlag og anmelders navn.

Filmer som skal anmeldes i tidsskriftet må være bredt tilgjengelige for et skandinavisk publikum, enten ved at de settes opp på kinoer eller kan kjøpes i butikker eller på Internett. Filmanmeldelser skal inneholde navn på regissør, filmtittel, land, år og anmelders navn.

 

KILDEHENVISNINGER

Bøker:

Maalouf, Amin: Korstogene sett fra arabernes side. Oslo: Pax forlag, 1998, s. 24.

Artikler i tidsskrifter/bøker (Husk DOI der denne finnes):

Abu-Lughod, Janet L.: “The Islamic city - Historic Myth, Islamic Essence, and Contemporary Relevance”, i International Journal of Middle East Studies, vol. 19, nr. 2, 1987, s. 155-176. https://doi.org/10.1017/S0020743800031822 

Avisartikler:

Mazzetti, Mark: “Spy Agencies Say Iraq War Worsens Terrorism Threat”, i The New York Times, New York, 23. september 2001.

Internett:

“Iraq: Building a New Security Structure”, International Crisis Group. Middle East Report No 20, 23. desember 2003, http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?1=1&id=2433 (04.03.2010)

 

 

Erklæring om copyright

Innhold publisert i utgaver av tidsskriftet Babylon utgitt før nr 2, 2016 er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-05-12-2). Dette betyr at tekst og bilder publisert i disse årgangene av tidsskriftet kun kan deles og re publiseres med skriftlig tillatelse fra forfatter og/eller fotograf.

Fra og med utgave nr 2, 2016 er innhold i tidsskriftet Babylon - dersom ikke annet er uttrykt - lisensiert gjennom Creative Commons Lisens BY-NC-ND-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). Dette betyr at innhold kan kopieres, distribueres og spres i hvilket som helst medium eller format, så lenge disse vilkårene er fulgt:

Kreditering: Du må oppgi korrekt kreditering, oppgi en lenke til lisensen, og indikere om endringer er blitt gjort. Du kan gjøre dette på enhver rimelig måte, men uten at det kan forstås slik at lisensgiver bifaller deg eller din bruk av verket.

Ikke-kommersiell bruk: Du kan ikke benytte materialet til kommersielle formål.

Ingen bearbeidelser: Dersom du remikser, bearbeider eller videreutvikler materialet, kan du ikke distribuere det endrede materialet.

NB: Creative Commons-lisensen gir deg ikke nødvendigvis alle de tillatelser som er nødvendig for din tiltenkte bruk. For eksempel kan andre rettigheter, som reklame-, personvern-, eller ideelle rettigheter, sette begrensninger på hvordan du kan bruke materialet.

Forfattere som publiserer i Babylon aksepterer følgende vilkår:

Forfatter(ne) beholder opphavsretten til artikkelen og gir Babylon rett til første publisering, samtidig som artikkelen blir lisensiert under Creative Commons Lisens BY-NC-ND-4.0. Denne lisensen tillater deling av artikkelen for ikke-kommersielle formål, så lenge forfatteren og første publiseringssted Babylon krediteres. Lisensen tillater ikke andre å publisere bearbeidede versjoner av artikkelen uten forfatterens tillatelse.

Forfatteren står fritt til å publisere og distribuere arbeidet/artikkelen etter publikasjon i Babylon, så lenge det henvises til tidsskriftet som første publiseringssted. Innsendte bidrag som er antatt for publikasjon eller som er til vurdering i Babylon kan ikke samtidig være under vurdering for publikasjon i andre tidsskrifter, antologier, monografier eller lignende. Ved å sende inn bidrag aksepterer forfatteren at bidraget publiseres både digitalt og i trykt utgave av Babylon. For mer detalj om vilkår for publisering, se Forfatterinstruksen.


 


ISSN: 2535-3098