Motvillige forhandlingspartnere?

Stian Johansen Tiller

Sammendrag


Det palestinske flyktningproblemet er og har alltid vært hovedproblemet i fredsforhandlinger rundt Israel-Palestinakonflikten. Ifølge tradisjonell israelsk historieskrivning var de arabiske statene aldri interessert i fred. En gjennomgang av de tidligste fredsforhandlingene viser imidlertid at det var araberstatene som gikk lengst i å forsøke å løse nøkkelproblemet i forhandlingene.


Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/ba.4268

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.